Tvrz Bouda se pyšní svým původním vzhledem…

Orlickoústecko – V lesích nedaleko Těchonína byl v úterý důvod k radosti. Byla zde totiž dokončena další etapa zvelebování tvrze Bouda, která je v majetku Pardubického kraje. Ten do objektu a jeho okolí investoval v posledních letech přes 45 milionů korun a další investice plánuje do budoucna. V tomto případě se jednalo o dokončení rekonstrukce vstupního objektu a navrácení podoby z roku 1938.

„Poté, co jsme od státu převzali tvrz Bouda do svého majetku, tak jsme začali hledat cesty, jak celý objekt a jeho okolí zvelebovat. Prvním předpokladem pro další rozvoj byla elektrifikace, kterou jsme dokončili v roce 2016 za částku přesahující 11 milionů korun. Poté jsme v loňském roce vybudovali provozní budovu a návštěvnické centrum za přibližně 25 milionů korun. Toto bylo nezbytné proto, abychom mohli provoz vystěhovat ze samotného vstupního objektu, kde tak nebylo možné umístit žádné expozice. Navrácení původního vzhledu je tak již třetí etapou, kterou chceme tvrz zatraktivnit pro návštěvníky, ale také zefektivnit její další fungování," uvedl hejtman Martin Netolický.

„V rámci stavby jsme řešili nejen vnější vzhled vstupního objektu, ale také zabezpečení proti vlhkosti. Součástí byla také výroba a osazení replik střílny pro těžký kulomet, dvou zvonů pro lehký kulomet, dvou plechových silnostěnných dveří vstupů pro pěší a osmitunových posuvných silnostěnných vrat nákladního vjezdu. Celkově nás tyto práce vyšli na částku přibližně 10 milionů korun," doplnil hejtman Martin Netolický.

Podle něj však úsilí kraje tímto krokem nekončí. „S provozovateli tvrze jsme si identifikovali některé další úkoly a priority, které by nás v střednědobém horizontu měly čekat. Chtěli bychom například řešit padací vrata, která měla až 20 tun a nikdy nebyla na Boudě instalována. Jednalo by se tak o nový exponát, který by ukázal, jak důmyslný mechanismus byl na Boudě navržen na obranu proti nepříteli. S vymístěním provozu od vstupu souvisí také vytvoření dílčí expozice, čímž chceme například rodinám s dětmi umožnit návštěvu tvrze bez nutnosti vstupu do samotného podzemí. Tímto krokem si slibujeme ještě větší otevření široké veřejnosti a návštěvníkům," řekl hejtman Martin Netolický.

Zdroj a foto: Pardubický kraj