Tváře úmluvy CITES doputovaly do reálky…

Tukan, papoušek, leguán, želva, ale třeba také vydra, vlk nebo výr. Jejich fotografie se staly „tvářemi úmluvy CITES" na stejnojmenné putovní výstavě, která v září dorazila do Pardubic, do předsálí Jana Kašpara na Krajském úřadu Pardubického kraje v bývalé reálce.

Obchodování s divokou přírodou je druhou nejzávažnější příčinou ubývání druhů rostlin a živočichů na naší planetě, hned za ničením jejich přirozeného prostředí. Aby se nadměrnému mezinárodnímu obchodu zabránilo, byla v roce 1973 ve Washingtonu podepsána Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočich a planě rostoucích rostlin. Dodnes k ní přistoupilo na 180 zemí světa a je jednou z největších globálních smluv. Tehdejší Československo k ní přistoupilo v roce 1992.

CITES obchod úplně nezakazuje, jen jej reguluje, aby rostlinné a živočišné druhy nebyly využívány nad únosnou míru. Týká se to živých i neživých exemplářů živočichů a rostlin i výrobků z nich. Úmluva reguluje zejména obchod s exempláři ohrožených druhů získaných z volné přírody, kontroluje však i obchod s živočichy odchovanými v zajetí nebo rostlinami vypěstovanými člověkem, které jsou v přírodě ohroženy.

Výstavu pořádá Pardubický kraj ve spolupráci s Agenturou pro ochranu přírody. „Nad devatenácti fotografiemi s krátkými popisky si dobře uvědomíte, jak ničivý může být vliv člověka na přírodu a které druhy nejen ve světě, ale i u nás, je potřeba chránit. Také tu zjistíte, že při nakupování suvenýrů z exotické dovolené byste měli být obezřetní, řada věcí se nesmí převážet a za některé může hrozit nejen pokuta, ale i další postihy. Pamatujme si, že ohrožený druh není suvenýr," řekl Václav Kroutil, radní pro životní prostředí, zemědělství a venkov.

Výstava je otevřená každý všední den od 8 do 17 hodin zdarma, a to až do konce září.

Zdroj a foto: Pardubický kraj