Terénní sociální služby pomáhají klientům i pečujícím

Pardubicko – Zastupitelstvo Pardubického kraje v prosinci rozhodovalo také o podpoře služeb, které ulehčí situaci pečujícím osobám. Poskytovateli služeb SKP-CENTRU Pardubice byla navýšena kapacita v síti sociálních služeb v souvislosti s plánovaným objektem pro odlehčovací služby v Horním Jelení a Oblastní charita Pardubice získala významný příspěvek na rekonstrukci zázemí sociálních služeb a domácí hospicové péče v Dražkovicích.

„Víme, že většina seniorů si přeje zůstat co nejdéle doma, třeba s dopomocí příbuzných nebo sociálních služeb. Proto se se snažíme do sítě sociálních služeb zařazovat především terénní služby, jako jsou pečovatelská služba a osobní asistence. Za minulé tři roky došlo k nárůstu hodin přímé péče v těchto službách o 91 500, což je více jak dvacetiprocentní nárůst," uvedl radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola a pokračoval: „Zároveň se rozvíjely kapacity odlehčovacích služeb jak pro seniory, ale také specializované odlehčovací služby pro děti i dospělé s náročnou péčí. Je to případ i připravovaného zařízení v Horním Jelení s kapacitou 20 odlehčovacích lůžek."

V rámci odlehčovacích služeb je v Horním Jelení vedle současné kapacity předpoklad vytvoření tzv. lůžek okamžitého přijetí pro řešení naléhavých situací (výpadek pečující osoby, náhle zhoršení zdravotního stavu bez nutnosti hospitalizace apod.) Část stávajících lůžek bude sloužit k zajištění péče o osoby s tělesným postižením, chronickým onemocněním, získaným poškozením mozku apod. primárně v produktivním věku.

„Oblastní charita Pardubice je v našem kraji průkopníkem domácí hospicové péče, ale i řady dalších terénních služeb. Nyní rekonstruuje dům v Dražkovicích, ve kterém se bude nacházet nové zázemí pro pracovníky jak domácí hospicové péče, tak i pečovatelské služby a osobní asistence. V rámci individuální dotace Pardubický kraj přispěl částkou 500 tisíc korun na podlahové konstrukce," dodal Pavel Šotola.

Přiložené fotografie jsou od Oblastní charity Pardubice, která buduje zázemí sociálních služeb a domácí hospicové péče v Dražkovicích.

Autor: PhDr. Zuzana Nováková
Zdroj a foto: Pardubický kraj