Svítkovskou plochou dráhu bude zdobit nová obrazovka…

Pardubice – Auto moto klub (AMK) Zlatá přilba Pardubice plánuje během příštího roku výměnu stávající světelné tabule za moderní a současným trendům odpovídající barevnou LED obrazovku. Vzhledem k prestiži, jakou si Zlatá přilba dokázala získat, se město rozhodlo tento záměr podpořit dvoumilionovou dotací, kterou uvolní z Programu podpory sportu.

Stávající světelná tabule tvoří součást zázemí svítkovské ploché dráhy přes dvacet let a vzhledem k technologickému pokroku je pro potřeby stadionu, na kterém se konají nejen tuzemské, ale i mezinárodní závody, již nevyhovující. „Stávající zařízení bylo na stadionu instalováno roku 1987 a udržovat jej v provozu je přes veškerou snahu pro spolek, který je organizátorem plochodrážních závodů, stále náročnější, jelikož se řada náhradních dílů již nevyrábí. Tabule však vykazuje velké vady i během samotného používání, jelikož sdělení bývají často nečitelná a pro diváky nesrozumitelná. Plochodrážní závod Zlatá přilba jednoznačně patří k rodinnému stříbru města, i proto jsme se na prosincovém zastupitelstvu shodli, že město podpoří modernizaci areálu v podobě pořízení nové LED tabule, zajištění optické kabeláže, aplikace a demontáže stávající obrazovky a podobně dotací ve výši 2 miliony korun. Jedině tak bude možné zachovat vysokou prestiž všech závodů a dostat svítkovský plochodrážní stadion na evropskou úroveň," informuje náměstek primátora zodpovědný za oblast sportu Jakub Rychtecký s tím, že podmínkou dotace je užívání tohoto zařízení po dobu minimálně pěti let a doložení poptávkového řízení. AMK Zlatá přilba se bude podílet na investici z vlastních zdrojů částkou 300 tisíc korun, které budou využity zejména na zemní práce související s investicí a propojením s hlasatelskou věží.

Nová plně grafická, barevná LED obrazovka se bude nacházet na čelní straně budovy a návštěvníci stadionu budou moci uvedené informace sledovat ze vzdálenosti až 200 metrů. Nový přírůstek klub plánuje pořídit do poloviny roku 2022.

Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic