Studentské představení Prima sezóna má za sebou slavnostní premiéru

Pardubice – Kultura a školství jdou v Pardubicích ruku v ruce. Město ve spolupráci s Univerzitou Pardubice již před dvěma lety spustilo projekt Rozjeď to, díky němuž mohou studenti realizovat své kulturní akce. Nyní radnice podpořila také divadelní představení studentů Gymnázia Mozartova s názvem Prima sezóna, které zaplnilo sál ABC Klubu Na Olšinkách.

„O myšlence upořádat divadelní představení jsme se poprvé dozvěděli v rámci Studentského parlamentu, kterého se účastní právě i studenti Gymnázia Mozartova. Škola v té době hledala prostory, které by byly pro divadelní představení vhodné a odpovídající. Rozhodli jsme se proto propojit vedoucího divadelního souboru s provozovatelem ABC Klubu, jehož sál je nejen dostatečně prostorný, ale je zde i skvělé zázemí jak pro diváky, tak účinkující," informuje náměstkyně primátora zodpovědná za oblast kultury Jiřina Klčová.

Kromě vytipování místa radnice souboru pomohla i finančně. „Školu jsme zároveň nasměrovali na právě vypsaný dotační Program podpory kultury, v rámci něhož si gymnázium navíc podalo žádost o podporu, která byla ze strany kulturní komise jednoznačně doporučena ke schválení. Studenti už mají slavnostní premiéru své hudební retro komedie úspěšně za sebou a věřím, že brzy vymyslí nějaký nový divadelní kousek," dodává náměstkyně Klčová s tím, že výše této podpory činí 7 200 korun. 

Soubor se při vymýšlení veselohry Prima sezóna volně inspiroval filmovým muzikálem Rebelové režiséra Filipa Renče. Příběh plný písní je zasazen do horkého léta roku 1968 a zobrazuje malé město v českém pohraničí, tři maturantky a tři zběhy z vojny, kteří už s totalitním režimem nechtějí mít nic společného. Nechybí zde ani motiv jedné velké lásky, které dějiny nebyly právě příznivě nakloněny. 

Co se projektu Rozjeď to týče, letošní ročník je sice u konce, ale veřejnost si i tak může prohlédnout, jaké akce studenti připravili, a to díky panelové výstavě v kampusu Univerzity Pardubice. Jak první, tak druhý ročník přitom město podpořilo dotací ve výši 150 tisíc korun s tím, že projekt by měl pokračovat i příští rok.

Autor: Kristýna Vlasáková
Zdroj a foto: Magistrát města Pardubice