Stovky litrů podezřelého alkoholu zajistili celníci…

KRAJ – Celníci z Pardubic zadrželi 165 litrů lihovin a 300 litrů vína bez dokladů o nabytí a o řádném zdanění.

Celnická hlídka zastavila nedaleko Svitav osobní automobil Dacia Duster, v němž cestovali dva muži stáří 73 a 72 let. Příslušníci prokázali svou totožnost k ozbrojenému sboru a tázali se jich, zda nevezou lihoviny, tabák, cigarety, minerální oleje nebo snad narkotika. Oba svorně tvrdili, že nic takového nepřeváží. Celníky však upoutal zavazadlový prostor, který byl zakrytý dekou.

Místo prověřili a zjistili, že tam byly schované plastové kanystry s čirou tekutinou, bílé a červené víno v lahvích a v barelech různého objemu. K vlastnictví se přihlásil starší z dvojice pasažérů a tvrdil, že se jedná o alkohol pro jeho osobní spotřebu a svatby rodinných příslušníků. Dále uvedl, že nemá žádné nabývací doklady a že si nepamatuje kde, od koho a za kolik vše nakoupil.

Zadržené množství lihovin přesahovalo limity pro osobní spotřebu, a to u lihovin 10 litrů a u vína 90 litrů, jejich vlastník nebyl schopen prokázat zdanění těchto vybraných výrobků, tak je celníci zajistili.

Stovky litrů podezřelého alkoholu zajistili celníci
« z 4 »

Z lihovin odebrali kontrolní vzorky pro zjištění koncentrace etanolu, od níž se odvíjí výše spotřební daně, kterou bude muset dotyčný uhradit. Předpokládaný únik čítá přibližně 26 000 Kč. 

Zdroj a foto: Celní úřad pro Pardubický kraj