Stavění máje je v Čechách doložené už 600 let

KRAJ – Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Pardubického kraje se od letošního roku rozšířil o Stavění a kácení májí v Pardubickém kraji. Jedná se o obyčej s dlouhou historií. Nejstarší známý doklad o stavění máje pochází z roku 1422.

 Nositelé tradice v oboru tradičních řemesel letos nepřibydou

Pardubický kraj zapisuje od roku 2012 na krajský seznam Nositele tradic lidových řemesel a Nemateriální statky tradiční lidové kultury. První seznam zůstává pro letošní rok nezměněn. Jsou na něm například řezbáři, košíkářka, perníkář, podkovář, výrobci nádob ze slámy, ruční žinylky, nebo figurek ze šustí. Podívat se na ně můžete na www.pardubickykraj.cz/nositele-tradice

Kulturní dědictví zapisované na Seznam musí být stále živé

V letošním roce byl zapsán na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury statek Stavění a kácení májí v Pardubickém kraji Jedná se o společnou nominaci, na jejímž výzkumu se podílela muzea na území Pardubického kraje. Zpracovatelem a předkladatelem nominace je Muzeum v přírodě Vysočina (instituce Národního muzea v přírodě). Rada kraje tuto nominaci potvrdila. „Na seznamu nemohou být tradice, které už časem zanikly. Jde nám o to, aby to byly zvyky, které jsou živé, a které si lidé organizují ze své vůle a ke své radosti. Patří k pokračování tradic jejich předků a k upevňování jejich komunity.  A to právě stavění a kácení májí v sobě spojuje. Je to stále živý obyčej, který se vyvíjí a který je atraktivní pro současné nositele. Jedním z jeho významů je uvědomění si daného společenství a místa, ve kterém jeho aktéři žijí," uvedl náměstek hejtmana pro kulturu Pardubického kraje Roman Línek.

 Stavění a kácení májí je jedním z původních tradičních lidových kalendářních obyčejů, který se koná v lokalitách rozmístěných po celém území Pardubického kraje, tedy je zastoupený ve všech čtyřech okresech kraje. Obyčej se udržuje jak ve vesnicích, tak i v malých městech, městských částech či velkoměstech.  „Obce ke stavění, popř. kácení májí přistupují zodpovědně a pro mnohé z obcí je stavění májí otázkou prestiže. Jedná se o obyčej s dlouhou historií. Nejstarší známý doklad o stavění máje pochází z roku 1422," řekla etnografka Ilona Vojancová.

Celý seznam zapsaných obyčejů v kraji najdete na https://www.pardubickykraj.cz/nematerialni-statky-lidove-kultury

Autor: PhDr. Zuzana Nováková
Foto: Kulturní centrum Letohrad – Marie Minářová / MvP Vysočina – Lenka Jedličková
Zdroj a foto: Pardubický kraj