Stavba ateliérů uměleckoprůmyslové školy v Perle je opět o krok blíže. Kraj vyhlásil výběrové řízení na stavební firmu

Orlickoústecko – Jedním z největších krajských projektů v oblasti školství je vybudování ateliérů Střední školy uměleckoprůmyslové v Ústí nad Orlicí v areálu Perla. Krajští radní na svém pondělním jednání učinili významný krok k zahájení výstavby, jelikož rozhodli o vyhlášení výběrového řízení na dodavatele. Předpokládaná hodnota dle projektové dokumentace činí necelých 228 milionů korun včetně daně. Projekt je připraven pro financování v programu na revitalizaci brownfieldů v rámci Národního plánu obnovy.

„Vybudování nových moderních ateliérů naší Střední školy uměleckoprůmyslové v Ústí nad Orlicí v areálu Perla je jednou z našich prioritních staveb v oblasti školství, a proto jsme od počátku byli aktivní v rámci vyhledávání potenciálních evropských zdrojů. Původním záměrem bylo využití Integrovaného regionálního operačního programu, avšak nyní jsme projekt upravili pro financování v programu na revitalizaci brownfieldů v rámci Národního plánu obnovy. Předpokládaná hodnota celé stavby je v tuto chvíli necelých 228 milionů korun včetně daně," uvedl hejtman Martin Netolický. „Vyčleněním projektu z Integrovaného regionálního operačního programu se nám tak uvolňuje místo pro další projekty v oblasti školství, které byli z hlediska priorit za Perlou. Celkově tak můžeme pro náš kraj získat výrazně více prostředků, než jsme původně plánovali," doplnil hejtman.

Podle náměstka hejtmana pro oblast investic Romana Línka bude v rámci stavby nutná koordinace s městem. „Celá stavba se nachází v rozvojovém území, což musíme v rámci přípravy brát v potaz. S ohledem na termínově kolidující investiční akce města Ústí nad Orlicí v řešeném území, ve kterém bude realizovaná naše stavba, bude nutná důkladná koordinace těchto prací, proto jsme v rámci vyhlášeného výběrového řízení nezahrnuli dobu realizace jako hodnotící kritérium," uvedl Roman Línek.

Nová budova výrazně vylepší zázemí krajské střední školy. „Od počátku je naším hlavním cílem přesunout ateliéry pro praktickou výuku ze stávajících prostor ve Špindlerově ulici, které nevyhovují stávajícím potřebám školy a dalšímu rozvoji. Ostatní učebny zůstanou ve druhém objektu školy v Zahradní ulici," řekl radní pro oblast školství Josef Kozel. „V nové budově školy budou umístěny učebny, dílny, ateliéry a potřebné zázemí pro výuku uměleckých oborů textilní výtvarnictví, užitná fotografie a média, průmyslový design, modelářství a návrhářství oděvů, grafický design a pro obor obalová technika. Součástí objektu budou také počítačové učebny a nezbytné zázemí pro studenty a pedagogy," vysvětlil náplň projektu radní Josef Kozel.

Kraj od samého počátku připravoval projekt pro čerpání evropských dotací. „Stejně jako u celé řady dalších projektů průběžně vyhodnocujeme možnosti, které se před námi otevírají v rámci spolufinancování z evropských fondů. Naším původním záměrem bylo využít prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu, kde mají kraje předem vyčleněné prostředky pro projekty v oblasti středního školství. V průběhu projektování se však objevila možnost upravit projekt pro program na revitalizaci brownfieldů v rámci Národního plánu obnovy. Zde bychom mohli z Evropy získat až 150 milionů korun, což je pro krajský rozpočet velmi výrazná pomoc," řekl radní pro evropské fondy a regionální rozvoj Ladislav Valtr s tím, že zahájení stavebních prací je možné až po úspěšném uplatnění projektu v rámci zmíněné dotační výzvy.

Autor: Mgr. Dominik Barták
Zdroj a foto: Pardubický kraj