Starostka Městského obvodu Pardubice I nechce incidenty mezi taxikáři…

Pardubice – Starostce Městského obvodu Pardubice I Aleně Stehnové už došla trpělivost s množícími se incidenty mezi taxikáři, ke kterým dochází především v centru Pardubic.

Vyzvala proto největší taxislužby působící na území města, aby zanechaly nekalosoutěžního jednání a dodržovaly především na stanovištích vozidel taxi závazné právní normy. Starostka tak reaguje na nedávné incidenty, při kterých docházelo k blokování vozidel konkurenčních taxislužeb, údajnému vyhrožování a v dalších případech dokonce poškození vozidel propíchnutím pneumatik a rozbitím postranních okének.

„Upozorňuji, že za nekalosoutěžní jednání bude považováno zejména zabraňování činnosti konkurenčního soutěžitele, a to ať už přímo prostřednictvím fyzických zábran, odstraňování jeho reklamy, poškozování jeho provozních zařízení, ale i útoky na tělesnou integritu soutěžitele nebo jeho zaměstnanců," uvádí se ve starostčině výzvě. Starostka tak chce nejen zabránit incidentům, ale i ponechat volbu konkrétní taxislužby na svobodném rozhodnutí zákazníků.

Městský obvod Pardubice I nebude a nechce podle starostky Stehnové nečinně přihlížet eskalaci problémů mezi provozovateli taxislužby. „V případě závažných porušení právních předpisů neprodleně podá podnět k pozastavení, případně ke zrušení koncese," dodává starostka v prohlášení.

„Doufám, že vámi přijatá opatření budou natolik účinná, že zabezpečí férovou hospodářskou soutěž do doby, než bude obecně závaznou vyhláškou Magistrátu města Pardubice vydán „provozní řád" a stanoveny podmínky užívání těchto stanovišť," uzavírá výzvu starostka.

Zdroj: MO Pardubice I
Foto: ilustrační