Silničáři oslavili 20 let, spolupráce funguje skvěle

Správa a údržba silnic Pardubického kraje oslavila nedávno 20 let. Vznikla jako krajská příspěvková organizace potom, co stát převedl na kraje péči o silnice druhé a třetí třídy. Za sebou má celou řadu úspěšných oprav i staveb a další jsou v plánu.

U příležitosti dvacetiletého výročí vyrazil krajský radní zodpovědný za dopravu Michal Kortyš na návštěvu vybraných cestmistrovství napříč Pardubickým krajem. „Během uplynulých týdnů jsem navštívil hned několik poboček Správy a údržby silnic Pardubického kraje a setkal jsem se se silničáři. Jsem rád za přátelská setkání, na kterých jsem se dozvěděl více o tom, co silničáři v daných regionech potřebují a jaká jsou specifika jejich práce," uvedl Michal Kortyš s tím, že na další návštěvy se chystá v následujících dnech.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje se stará o opravy, stavby a rekonstrukce silnic druhé a třetí třídy a také jejich zimní a letní údržbu. V Pardubickém kraji se nachází celkem 15 cestmistrovství, která mají na starosti vždy určitý úsek komunikací.

Oslava dvacátých narozenin Správy a údržby silnic se konala v Litomyšli, kam krajská příspěvková organizace pozvala kolegy a dodavatele, aby jim poděkovala za spolupráci. Při této příležitosti vzájemnou spolupráci chválil mimo jiné ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyněk Hořelica. „Z našeho pohledu je výborná. Za dobu, po kterou trvá, se podařilo mnoho projektů, které prospěly Pardubickému kraji, ať to jsou běžné opravy, nové investiční projekty nebo zavádění moderních technologií," prohlásil Hořelica, který připomněl třeba zavádění pokládky tichých krytů vozovek, se kterou právě jako první přišli silničáři v Pardubickém kraji. „Nechtěl bych asi úplně porovnávat s jinými kraji, ale z mého pohledu patří pardubická krajská SÚS k nejlepším."

Správa a údržba silnic v Pardubickém kraji vznikla jako nástupce čtyř okresních silničních správ poté, kdy stát převedl na kraje v říjnu 2001 silnice druhé a třetí třídy. „Hned na začátku to nebylo lehké období, protože se snížil počet pracovníků ze zhruba šesti set třiceti v roce 2000 na přibližně tři sta osmdesát o tři roky později," zavzpomínal ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec na období nutné transformace. „S novým počtem zaměstnanců jsme dokázali zvýšit produktivitu zhruba trojnásobně." Dnes se roční produktivita práce pohybuje kolem dvou milionů korun na jednoho pracovníka organizace.

Těžkým obdobím pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje byla podle jejího ředitele hospodářská krize v letech 2008 až 2013, v lehké situaci nejsou silničáři ani v posledních letech, kdy se Evropa potýkala s pandemií a dopadají na ni následky války na Ukrajině. „Naopak mezi úspěchy patří to, že trvale zvyšujeme úroveň, kvalitu práce a výkonnost. Stále máme velmi dobré číslo v rámci cash flow a třeba letošní obrat očekáváme kolem 1,2 miliardy korun," dodal ředitel Němec.

Zdá se, že i přes složitou ekonomickou situaci, dojde k realizaci všech naplánovaných investičních akcí. „Největší přání je opravit co nejvíc silnic druhé a třetí třídy, to je alfa a omega. A samozřejmě dálniční přivaděče," uvedl Kortyš. „Pracovat se letos bude na spojce na Dašice, čeká nás Rokytno a Býšť." Také se budou opravovat silnice dotčené výstavbou D35, které tvořily návozové trasy. V těchto měsících rovněž začíná pravidelná letní údržba.

„Děkuji všem silničářům, kteří se starají o to, aby se lidé v našem kraji vždy dostali tam, kam potřebují. Dovolil jsem si na všechna cestmistrovství doručit pozornost v podobě „soudku" pro všechny, kteří se svou prací podílí na tom, aby naše cesty za rodinou i do práce byly co možná nejplynulejší," dodal Kortyš.

Autor: Ing. Pavla Sedláková
Zdroj a foto: Pardubický kraj