Sběr použitého rostlinného oleje z domácností…

Pardubice – Služby města Pardubic rozšiřují separaci odpadu na další komoditu. Po pilotním projektu na sídlišti Dubina budou mít možnost odkládat použitý rostlinný olej z domácností do speciálních oranžových kontejnerů i obyvatelé v dalších obvodech.

Téměř v každé domácnosti se čas od času vyskytne menší či větší množství použitých rostlinných olejů a tuků. Jedná se nejčastěji o zbylý olej po smažení a fritování. Nejhorší, co můžeme s tímto odpadem udělat je, vylít jej do odpadního potrubí kuchyňské výlevky, nebo WC. Olej potrubí postupně zanáší, ucpává a znovuzprovoznění odtoku je mnohdy fyzicky i finančně velmi náročné. Mimo to, jedlé oleje a tuky výrazně komplikují čištění odpadních vod na čistírnách.

Do oranžových popelnic mohou obyvatelé použité oleje a tuky z domácnosti odkládat v uzavřených nádobách, ideálně PET lahvích. Otvor ve víku není uzpůsoben na vkládání olejů například v kanystrech, ty mohou obyvatelé dál bezplatně odkládat například ve sběrném dvoře v ulici Lonkova. Nádoba na oleje a tuky je zabezpečena proti otevření a je také připoutána k pevné konstrukci tak, aby nemohla být zcizena či převrácena. Na popelnici je také srozumitelný popis toho, co do ní lze vyhazovat a naopak co do ní nepatří.

Doposud mohli občané rostlinné oleje a tuky odevzdat pouze na 9 sběrných dvorech.

Na základě požadavků starostů níže uvedených městských obvodů rozmístila společnost Služby města Pardubic a.s. navíc nádoby na oddělený sběr olejů přímo na vybraných stanovištích na území města. 

Městský obvod Pardubice I.
Havlíčkova – dvůr za č.p. 1960,1921,1887
Městský obvod Pardubice II.
Družstevní 138
Prodloužená 286
Družby 341
Grusova 413
Labský Palouk 496
Kunětická 107
Městský obvod Pardubice III.
Erno Košťála 989
Erno Košťála 957-58
Bartoňova mezi 839 a 841
Jana Zajíce vedle č.p. 953
Na Drážce před č.p. 1549-1551
Na Drážce 1555
Městský obvod Pardubice V.
Široká x Chrudimská – stanoviště kontejnerů 
Wolkerova z boku čp. 2096
Svobody 2490 u kruhového objezdu
Pichlova 2539
Jilemnického z boku čp. 2194
Dražkovice 91

Použité rostlinné oleje a tuky v původních obalech, nebo jiných uzavřených lahvích (např. PET lahvích) mohou tedy občané odkládat do oranžových nádob ke sběru určených 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

​Je zakázáno jedlé oleje do popelnic vylévat! Možné je pouze uložení oleje v pevně uzavřeném obalu (např. PET lahvi).

Zdroj: Služby města Pardubic a.s., redakce Pardubice ŽIVĚ
Foto: Služby města Pardubic a.s.