S udržením sítě poštovních služeb v regionu by mohla pomoci krajská dotace

KRAJ – Zajištění dostupných poštovních služeb v Pardubickém kraji bylo tématem jednání hejtmana Martina Netolického s ředitelem divize státní poštovní služby České pošty Miroslavem Štěpánem. V Pardubickém kraji nyní funguje 196 provozoven České pošty, z nichž 39 je v režimu Pošta Partner.

Do budoucna se očekává nárůst poboček tohoto typu, kdy je poštovní služba součástí například obecního úřadu či místní prodejny. Pardubický kraj pro podporu kvalitní poštovní sítě v regionu plánuje připravit dotační titul, který obcím či soukromníkům pomůže se zahájením provozu Pošty Partner.

„V našem kraji je 451 obcí a celkově 800 sídel, což je na velikost našeho kraje poměrně velké množství a historicky je u nás také hustá síť pošt. V tuto chvíli v regionu funguje celkem 196 provozoven České pošty, z nichž 39 je provozováno v režimu Pošta Partner. To znamená, že poštovní služby jsou zajišťovány například v rámci agend obecního úřadu či v místní prodejně. Je to cesta, jak udržet službu dostupnou občanům a zároveň snížit provozní náklady samotné České pošty, která se následně finančně podílí na provozu pobočky a navíc dodává technické zázemí pro její provoz. Pro příští rok navíc tyto finanční prostředky pro provozovatele Pošty Partner výrazně navyšuje," řekl hejtman Martin Netolický, který je zároveň členem dozorčí rady České pošty. 

í sítě poštovních

„Abychom pomohli nejen obcím, ale například také provozovatelům místních obchodů s rozjezdem a následným provozem Pošty partner, rádi bychom v průběhu příštího roku spustili dotační program, do kterého bychom chtěli uvolnit částku tří milionů korun. Jedná se nejen o náklady na personál, ale také o pronájem, energie či dílčí stavební úpravy. Každý provozovatel by v tomto dotačním titulu mohl žádat jen jednou na vznik a první rok provozu pošty a v dalších letech by mohl být dílčím způsobem zvýhodněn v rámci dotačního titulu na podporu místních prodejen, pokud by takováto prodejna obsahovala právě Poštu Partner," nastínil hejtman Netolický základní obrysy možné krajské podpory. Konkrétní dotační titul bude nyní připraven tak, aby mohl být na jaře příštího roku vyhlášen.

Autor: Mgr. Dominik Barták
Zdroj a foto: Pardubický kraj