Rizikové chování a kyberšikana – besedy prevence Policie ČR pro školáky…

CHRUDIMSKO – Prevence v ZŠ Ronov nad Doubravou. Během dnešního dne jsem uskutečnil na Základní škole Ronov nad Doubravou dvě besedy s žáky páté a šesté třídy. Povídali jsme si o úskalích internetové komunikace a o rizikovém chování.

Jaká rizika a co vše může způsobit internetová komunikace, jsem uvedl na několika případech. Bohužel spousta dětí a mládeže dává na internet mnoho svých osobních informací a především fotky, které jsou asi největším rizikem zneužití. Pomocí nich se dá oběť zmanipulovat. Dalším problémem je, že většina uživatelů věří všemu, co na internetu vidí a čtou. Mnohdy se však za fotkou pěkného chlapce či dívky může skrývat úplně někdo jiný, třeba i pedofil.

K rizikovému chování jsme v úvodu dali dohromady jakousi definici, od které se vyvíjela naše další komunikace. Že se jedná se o jakékoli cílené jednání nebo aktivitu jednotlivce či skupiny, jehož následkem může být zranění, smrt, trvalé postižení nebo snížení kvality života riskujících nebo dalších lidí. Například: zneužívání drog a alkoholu, extrémní sporty, experimentování – např. diety, šikana, násilí, adrenalinové sporty – skoky do neznámé vody a další.

Smutným obrazem dnešní doby je, že tyto události vidíme v různých médiích a na internetu stále častěji. Na dětech bylo vidět, že témata je zajímají a neberou je na lehkou váhu. To mě velice potěšilo.

Text: por. Mgr. Jiří Tesař – Policie ČR
Foto: Policie ČR