Provoz na zámku je omezen jen zčásti, galerie zve na výstavy…

Pardubice – Nedávno zahájená rekonstrukce prostor Východočeského muzea nijak neovlivnila výstavní plány Východočeské galerie. Ta má v hospodářském traktu zámku v současné době k dispozici dva velké sály, bývalou konírnu, kanceláře a depozitáře. Výstavní plán na letošní rok slibuje opět zajímavou podívanou.

„I když už na zámku začaly rekonstrukční práce, nedotkne se to úplně všech prostor. Minimálně dvě expozice budou po většinu času pokračovat ve Východočeském muzeu, zcela nepřerušený provoz bude ve Východočeské galerii a práce by neměly zásadně omezit procházky po zámeckých valech," říká 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek a pokračuje: „Po dohodě se stavební firmou se na zámku dokonce uskuteční i některé tradiční akce, jako například divadelní festival Pernštejn(l)ove nebo Pardubická muzejní noc."

Do 10. března je v galerii na zámku k vidění mimořádná výstava k 100. výročí republiky, která má název Křehké sny modernity. Představuje přední umělecké osobnosti spjaté svým působením nebo původem s regionem Pardubicka v období 1. republiky. S výstavou je spojená i anketní soutěž První republika v Pardubicích. Zapojit se může každý až do 26. února na formuláři na webových stránkách galerie nebo na pokladně galerie.

Ve druhé části výstavních prostor najdete přehlídku realizovaných staveb architekta, který výrazně ovlivnil podobu prvorepublikových Pardubic – Ladislava Machoně. Jeho čtyři veřejné stavby – Ředitelství pošt a telegrafů (dnes Krajský úřad), Státní reálka (dnes SŠ elektrotechnická), Obchodní a nájemní dům Passage a Okresní soud a berní úřady dokládají vývoj architektury od kubismu přes národní dekorativismus až k funkcionalismu.

Otakar Mrkvička - V kavárně
« z 3 »

Květiny, plasty a sbírka moderního umění

Na konci března do galerijního sálu na zámku nastěhuje pomíjivá krása a divotvorná moc květin v dílech řady známých či méně známých autorů 20. století. Ojedinělým způsobem propojí bohaté sbírkové fondy tří blízkých institucí: Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře a Východočeské galerie v Pardubicích.

Letní měsíce ovládne Doba plastová. Ta bude připomínkou padesátiletého výročí dvou uskutečněných sochařských symposií Artchemo v Pardubicích v letech 1968 a 1969 a prezentací úlohy plastů v dnešním světě. Výběr děl bude odrazem změny vztahu společnosti k materiálu i aktuální kritickou reflexí, která je motivována zvláště environmentálními a ekologickými aspekty „života" plastů.

Závěr roku se pak bude věnovat ohlédnutí za budováním sbírky moderního umění ve Východočeské galerii v Pardubicích a představí významná díla českého umění 2. poloviny 20. a 21. století, která se podařilo získat do majetku Východočeské galerie v Pardubicích v období od roku 1989 do současnosti. Je bilancí a ohlédnutím za koncepční prací galerie, která zvláště díky systémové dotaci zřizovatele v letech 2017 -2019 výrazně obohatila a rozšířila své sbírky.

Pokračovat budou samozřejmě i další výstavy v Domě U Jonáše.

Zdroj a foto: Pardubický kraj