Promyšlené investice do uměleckých děl se galerii a kraji mnohonásobně zhodnotily…

Pardubice (19. 2. 2017) – K zajímavému srovnání došla Východočeská galerie, když vybrala přes 30 významných výtvarných děl zakoupených do sbírek od konce 50. let do 90. let minulého století. Jejich současná celková hodnota je přibližně 90x vyšší, než jejich nákupní cena. Na čas přerušené období, kdy se v budování sbírky nepokračovalo, v minulém roce opět nabralo dech. Se souhrnnými akvizicemi za rok 2017 se seznámili na svém zasedání radní Pardubického kraje.

„Je vidět, že na promyšlené nákupy je potřeba mít odborníky, kteří mají rozhled, ale také určitou intuici, díky které poznají, která tvorba překoná čas a bude zajímavá i pro další generace. Takovými přírůstky v majetku galerie a potažmo Pardubického kraje jsou například objekty a obrazy Karla Malicha nebo Zdeňka Sýkory, i když v jejichž nákupu hrály roli i dobré osobní vazby," říká Roman Línek, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje pro kulturu.

Pardubický kraj v roce 2017 poskytl Východočeské galerii na nové nákupy jeden milion korun. Díky tomu se mohla přihlásit do dotačního řízení na Ministerstvu kultury a získala dalších 1,46 milionu. V průběhu roku tak galerie zakoupila nebo získala darem 81 výtvarných děl v celkové hodnotě 2,7 milionu korun. A na koho galerie vsadila nyní?

Mezi přední zisky loňského roku doplňující sbírku současného umění patří trojice laminátových plastik předního českého sochaře Kurta Gebauera Figury v oknech (1996) či malba Vladimíra Kokolii Jasan při západu slunce (2013), meditativní dílo charakteristické mnohovrstevnatými strukturami a prostupy barev a světla.

Systematicky budovanou krajinářskou linii malířské sbírky VČG doplnila také plátna malíře Oldřicha Tichého, artikulujícího od závěru osmdesátých let téma hledání tajemství krajiny a přírody. Mladší autorskou generaci v akvizicích prezentuje dvojice výrazných velko-formátových figurálních maleb žáků Jiřího Sopka, olej Frieze (2010) od Petra Maliny a plátno Interview with Soros od Filipa Černého, jejichž díla výrazně zazněla na řadě přehlídek současné malby posledních let.

Významně obohatit se podařilo také sbírku fotografie. Získat se galerii podařilo dvojici známých rozměrných fotografických tisků Veroniky Šrek Bromové z cyklu Pohledy (Hlava a Nohy, 1996), publikovaných v předních přehledových monografiích oboru a patřících mezi ikonická díla českého umění závěru milénia. Soubor prací pardubických fotografů v loňském roce rozšířily téměř dvě desítky snímků reprezentující průřez tvorbou Luďka Vojtěchovského.

Podsbírky malby, kresby, grafiky a plastiky obohatila také cenná díla doplňující větší autorské sbírkové kolekce s regionem spjatých výtvarníků Vojmíra Vokolka a Františka Kyncla. Soubor současného českého umění doplnila galerie i rozměrným dílem Moskytiéra z roku 1998 od Otto Plachta, protagonisty divoké malby vycházející z neoexpresivních poloh. Na kolekci v galerii zastoupených autorů české grotesky z mladších výtvarníků naopak navazuje solitér Martin Velíšek, od nějž instituce také získala soubor maleb a kreseb. I tomuto, stejně jako řadě jmenovaných výtvarníků, uspořádala galerie v loňském roce či v předchozích letech výstavu.

Zdroj a foto: Pardubický kraj