Projekt Culture Buddy se osvědčil a bude rozšířen

Pardubice – Pardubice mají za sebou vyhodnocení první fáze projektu Culture Buddy, jehož cílem je zprostředkovat doprovod na kulturní akce osobám, které se musí potýkat s bariérami v přístupu ke kultuře. Na základě zjištěných závěrů město plánuje zapojit do projektu nejen více klientů, ale také další kulturní organizace. 

Radnice projekt Culture Buddy spustila ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem Koalice nevládek Pardubicka a Českou abylimpijskou asociací v únoru 2022 s cílem pomoci osobám se zdravotním handicapem, ať už se jedná o omezení po fyzické či psychické stránce nebo v kombinované podobě. „Těší mě, že se nám podařilo rozjet projekt, který je založen zejména na spolupráci městských a krajských organizací a cílí na kulturní život handicapovaných. Rád bych zdůraznil práci dobrovolníků, kteří stojí za úspěchem celého projektu, jelikož to jsou právě oni, kdo klientům pomáhá překonávat nejen fyzické bariéry. Pomáhat jim mohou také s motivací se na danou akci vůbec vydat, jelikož někteří lidé nejsou zvyklí chodit do společnosti, může to pro ně být něco, z čeho mohou mít strach, mohou se bát neznámého prostředí anebo třeba neznají ani samotnou nabídku aktivit, které by je zajímaly," informuje náměstek primátora zodpovědný za oblast kultury Jan Mazuch s tím, že projekt Culture Buddy tvoří jeden z výstupů Koncepce odstraňování bariér v přístupu ke kultuře.

Dobrovolníky pro klienty zajišťuje Dobrovolnické centrum Koalice nevládek Pardubicka. Od spuštění projektu se do něj aktivně zapojilo sedm dobrovolníků, jejichž dosavadní zkušenosti jsou zatím jen pozitivní. „O existenci projektu Culture Buddy mi řekl můj kolega, který dobře ví o mé lásce k divadlu a hudbě i tom, jak moc ráda pomáhám jiným lidem, takže bylo jasné, že pozice kulturního parťáka je přesně pro mě. A pak už to šlo rychle, stačilo vyřídit pár formalit, seznámit se s Honzou, klientem Kosatce, se kterým jsme pak vyrazili na naše první společné představení ve Východočeském divadle. Za kulturou chodíme jednou až dvakrát měsíčně, kromě Východočeského divadla Pardubice jsme již navštívili také Divadlo 29, Komorní filharmonii Pardubice i koncert dětí ze ZUŠ Havlíčkova. Z projektu jsem nadšena. Vždy se těším, jaké představení Honza vybere. Nakonec se z nás nestali jen kulturní parťáci, ale i kamarádi," pochvaluje si čtyřiačtyřicetiletá dobrovolnice Miluše Lebedová. Zájemců o tuto dobrovolnickou činnosti radnice registruje více, a proto někteří čekají „v záloze" jako případní náhradníci.

Fungování projektu sice stojí především na zájmu ze strany dobrovolníků, ale neméně důležité je pro Culture Buddy zapojení jednotlivých kulturních organizací zřizovaných městem Pardubice či Pardubickým krajem. Ty do projektu vkládají vstupenky na jednotlivé akce a spolu s Koalicí nevládek jich na projektu spolupracuje dohromady třináct. Koordinaci všech zapojených subjektů pak zajišťuje Česká abylimpijská asociace, jejíž klienti se stali prvními účastníky v rámci tohoto pilotního projektu zaměřeného na odstraňování bariér v kultuře. Zapojení klienti využili za dobu fungování projektu doprovody na celkem 54 kulturních akcí, které zahrnovaly představení Východočeského divadla Pardubice a koncerty Komorní filharmonie Pardubice. Do projektu jsou však zapojeny i další instituce zahrnující ZUŠ Havlíčkova, KD Hronovická, Divadlo 29 a Krajskou knihovnu v Pardubicích. Pardubice mají za sebou vyhodnocení první fáze projektu, ze kterého jasně vyplývá, že by tuto službu do budoucna rádi využívali také další klienti. „V souvislosti s plánovaným rozšířením kapacity projektu a jeho zpřístupněním dalším klientům rádi po prázdninách uvítáme nové kulturní parťáky a poskytovatele sociálních služeb pro osoby s handicapem. Přihlásit se je možné prostřednictvím registračního formuláře na webu www.dobrokonep.cz nebo přímo na e-mailu dobro@konep.cz či telefonu 775 551 412," uvádí koordinátorka dobrovolnického centra Lucie Křivková s tím, že do konce roku by měla služba posloužit dohromady dvaceti klientům.

Autor: Iveta Koubková
Foto ilustrační: archiv redakce
Zdroj: Magistrát města Pardubic