Příspěvek kraje na nákup děl zhodnotila galerie třikrát…

Pardubice/Praha – Díky spolufinancování Pardubického kraje může už čtvrtý rok Východočeská galerie žádat o příspěvky z Akvizičního fondu Ministerstva kultury na nákup uměleckých děl. Také z posledního jednání odborné komise neodešla galerie s prázdnou, získala 1,1milionovou dotaci.

„Východočeská galerie je naší jedinou sbírkotvornou institucí, ale v minulých letech neměla na nákup děl prakticky žádné prostředky. Od roku 2017 tedy dostává od Pardubického kraje milion korun ročně, který vkládá do spolufinancování dalších dotací a může se tak soustředit na získávání důležitých děl, které obohacují krajskou sbírku. Za ty čtyři roky získala galerie do dnešního dne do majetku koupí či darem celkem 273 děl) v hodnotě 11,2 milionu korun," uvedl Roman Línek, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje pro majetek, investice a kulturu.

Bedřich Dlouhý, Večerní cigáro, 1981
Tužka, tempera, papír, dřevo, drát, 120 x 145 cm

Východočeská galerie podala ještě další žádosti do dotačního titulu Ministerstva kultury, ve kterém uplatňuje dalších 16 děl za celkem 1,8 milionu korun. Celková hodnota nových děl za 4 roky by se tak mohla zvednout na 13 milionů korun.

„Investice do umění jsou investicemi do budoucnosti. Už dnes vidíme, že díla nakoupená například v 90. letech nabývají na mnohonásobně vyšší hodnotě. A to je majetek nás všech, který tady zanecháme budoucím generacím," prohlásil Línek.

Bedřich Dlouhý, Testování baroka (Caravaggio), 1988
kombinovaná technika, 206 x 140 cm – je na výšku

Zdroj a foto: Pardubický kraj