Příběh cesty Od stříbrného českého tolaru k americkému dolaru vypráví nová výstava v muzeu…

Pardubice  – Opravdu má americký dolar původ v českém tolaru, který se poprvé razil v Jáchymově v 16. století? Odpověď na tuto i další otázky dá nová výstava Východočeského muzea v Pardubicích a Univerzity Pardubice nazvaná Od stříbrného českého tolaru k americkému dolaru. Pro veřejnost se otevírá v pátek 13. dubna v Malém gotickém sále Zámku Pardubice.

„Východočeské muzeum uchovává významnou numismatickou sbírku, kterou představuje výstavami doma i v zahraničí. Výstava Od stříbrného českého tolaru k americkému dolaru zazářila už loni v červnu v New Yorku a mám radost, že nyní ji mají možnost vidět i návštěvníci Zámku Pardubice," říká 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, který nad výstavou převzal záštitu.

„Výstava přibližuje vznik a vývoj řady tolarových měn v Evropě v 16. století, počínaje ražbou velkých stříbrných mincí v Jáchymově roku 1520. Jejich dobové pojmenování tolar později zobecnělo jako označení všech ražeb tohoto typu. Vysvětluje také, proč se právě termín dollar stal koncem 18. století hlavní měnovou jednotkou nově vzniklých USA a jak tento vývoj, pokračující až do současnosti, souvisel s někdejším nerostným bohatstvím českých zemí," vysvětluje autor výstavy Petr Vorel, numismatik Východočeského muzea v Pardubicích a historik Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.

„Pardubická výstava bude oproti americké bohatší. Návštěvníci uvidí ukázky tolarových ražeb a bankovek od 16. až do 19. století z Evropy i ze světa. Muzeum tak bude poprvé prezentovat nové přírůstky do sbírky numismatiky, které systematicky nakupuje od roku 2000. Zároveň bude výstava takovou ochutnávkou plánované nové expozice, která by se měla otevřít za dva roky," prozradil ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek.

Výstava je koncipována jako putovní, je tvořena panely s využitím fotografií a galvanoplastických kopií mincí, které ze sbírkových originálů zhotovil restaurátor Východočeského muzea Michal Vojtěchovský.

Výstava bude otevřena do 19. srpna 2018, přístupná je denně kromě pondělí, od 10 do 18 hodin. Vstupné je 20 korun, snížené 10 korun.

Zdroj a foto: Východočeské muzeum v Pardubicích