Prevence pardubických dětí ve školách může pokračovat…

Pardubice – Prevence je základ, a proto se město rozhodlo i v letošním roce podpořit projekty cílící na včasné odhalení vad zraku a chodidel u dětí v pardubických mateřinkách a základních školách. Město na dva projekty prospěšné společnosti PROZRAK a jeden projekt Hamzovy léčebny v Luži vyčlenilo z městského rozpočtu částku v celkové výši 869 tisíc korun.

„Preventivní vyšetření u dětí hrají velmi důležitou roli, právě díky nim je možné případné vady řešit a vyvarovat se tak závažnějším problémům v dospělosti. Každá koruna investovaná do prevence je lepší a levnější než následná péče. Velkou výhodou navíc je, že preventivní vyšetření, která jsou navíc bezplatná, probíhají přímo v prostorách školských zařízení, takže rodiče s dětmi nemusí za prevencí nikam docházet," informuje náměstek primátora zodpovědný za sociální politiku, školství a zdravotnictví Jakub Rychtecký.

Na projekt Mít oči k vidění společnosti PROZRAK město uvolnilo částku ve výši 500 tisíc korun, toto preventivní vyšetření zraku by přitom mělo podstoupit více jak dva tisíce dětí ve věku od 3 do 6 let, tedy nejen těch, které do mateřské školy právě nastoupily, ale i těch, které jsou v posledním ročníku. Dalších 269 tisíc pak poputuje na druhý projekt PROZRAKu, a to následnou péči v Centru integrované péče pro děti s poruchou binokulárního vidění. Dotace v tomto případě pokryje náklady, které nejsou hrazeny pojišťovnou, tedy náklady spojené s pořízením speciálních pomůcek a mzdami speciálního pedagogického pracovníka – tyflopeda. „Následná péče je zajištěna v prostorách dětské ambulance očního oddělení Pardubické nemocnice, kde děti trpící poruchou zraku čeká speciální cvičení pod dohledem ortoptisky a tyflopeda. Intenzivní práce s dětmi trvá celou hodinu a zahrnuje jak cvičení na ortoptických a pleoptických přístrojích, tak formou hravých činností také reedukaci zraku. Na preventivní vyšetření prováděné přímo v našich školkách tak plynule navazuje nejenom odborná lékařská péče, ale také tyflopedická činnost, což vytváří velmi dobře propracovaný systém zajišťující maximální péči o zrak dětí," podotýká náměstek Rychtecký.

Částkou 100 tisíc korun radnice podpoří také projekt Zdravá dětská noha, na kterém město letos již třetím rokem spolupracuje s Hamzovou léčebnou pro děti a dospělé v Luži. „Vyšetření chodidel pomocí tenzometrické desky se týká žáků prvních až třetích tříd základních škol a podobně jako při odhalení očních vad musí i v případě nezdravě se vyvíjejícího chodidla po odhalení vady rodiče s dítětem absolvovat návštěvu u odborného lékaře," uzavírá Rychtecký.

Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic