Přes šedesát venkovských prodejen si rozdělí čtyři miliony korun

KRAJ – Celkem čtyři miliony korun, které měl Pardubický kraj z programu Obchůdek 2021+ pro žadatele připravené, si mezi sebe rovnoměrně rozdělí 61 venkovských prodejen.

Ministerstvo průmyslu a obchodu navýšilo dotaci ze tří milionů korun na čtyři. Počet žádostí, které jsme obdrželi, tuto částku téměř dvojnásobně převýšil. Na jednání krajské rady jsme rozhodli o udělení dotace všem žadatelům, kteří splnili podmínky. A proto zmíněné čtyři miliony korun mezi žadatele rozdělíme rovným dílem. Maximální výše dotace na jednu prodejnu tak činí téměř 66 tisíc korun," sdělil radní pro venkov, životní prostředí a zemědělství Miroslav Krčil.

Kromě programu Obchůdek 2021+ má Pardubický kraj připraven i vlastní Program obnovy venkova 2023+. V jeho rámci mohou žadatelé podat žádost o podporu dalších venkovských prodejen. Podání žádostí bude možné v případě krajského dotačního titulu, který se týká obchodů, v průběhu ledna 2023. Zmíněné dva dotační tituly jsou z hlediska velikosti obce určeny pro jiné žadatele. Nelze přitom žádat o dotaci současně v obou, je nutné si vybrat pouze jeden z nich.

Jsem přesvědčen, že venkov musí mít naši maximální podporu, a proto se snažíme vycházet obcím vstříc a podporovat jejich aktivity a potřeby, ať už jsou to venkovské prodejny, pořízení komunálních traktorů nebo projekty na rozvoj meziobecní spolupráce. V případě prodejen usilujeme také o častější zařazování regionálních produktů do stálého sortimentu, a proto krajskou dotaci nabídkou těchto produktů podmiňujeme," dodal Miroslav Krčil.

Autor: Michele Vojáček
Zdroj a foto: Pardubický kraj