Před 20 lety se po rekonstrukci otevřel zámek. Výročí připomene koncert i přednáška…

Pardubice – Jako fénix z popela zazářil před 20 lety čerstvě opravený Zámek Pardubice. Dlouhá a náročná rekonstrukce vrátila městu klenot, jehož podobu určila především pernštejnská éra. Východočeské muzeum v Pardubicích, které zámek v majetku Pardubického kraje spravuje, proto v sobotu 21. října pořádá výjimečnou prohlídku běžně nepřístupných prostor, přednášku emeritního ředitele Františka Šebka a jazzový koncert.

Program zahájí o půl druhé komentovaná prohlídka historiků Františka R. Václavíka a Bohdana Šedy o nejnovějších poznatcích stavebně historického průzkumu zámku. Návštěvníci se podívají i do jindy uzavřených prostor, kapacita je proto omezená a je potřeba si prohlídku včas zarezervovat," zve ředitel muzea Tomáš Libánek. „Od 16 hodin přednáší v rytířských sálech bývalý ředitel Východočeského muzea František Šebek o historii zámku a jeho rekonstrukci. Den završíme jazzovým koncertem kapely Nejtek – Klápště – Wróblewski. Tři výrazné osobnosti české hudební scény rozezní rytířské sály v 19 hodin," doplňuje pozvánku Libánek.

Program oslav výročí

13:30 – Nejnovější poznatky stavebně historického průzkumu Zámku Pardubice

Prohlídka – František R. Václavík, Bohdan Šeda / Sraz účastníků na vnitřním nádvoří
Vstupné 50 Kč, nutná předchozí rezervace na katerina.prochazkova@vcm.cz

16:00 – Historie a obnova Zámku Pardubice

Přednáška – František Šebek / Rytířské sály
Vstupné 50 Kč

19:00 – koncert Nejtek – Klápště – Wróblewski

Jazzové tradice, současná vážná i lidová hudba v podání tří výrazných osobností české hudební scény / Rytířské sály
Vstupné 190 Kč, vstupenky v pokladně muzea a v síti Ticketportal

Historie zámku

Původně vodní hrad koupil v roce 1491 moravský velmož Vilém z Pernštejna. V rámci budování nové rodové rezidence ho přestavěl na palác se čtyřkřídlou dispozicí ve stylu pronikající renesance a obehnal ho mohutným opevněním. Takto dochované urbanistické řešení nemá dnes ve střední Evropě obdobu. Po Vilémovi z Pernštejna pokračovali v úpravách zámku jeho synové Vojtěch a Jan. Z této doby se dochovaly především rozsáhlé zbytky vzácných raně renesančních nástěnných maleb. V roce 1560 prodali Pernštejnové Pardubice králi a na zámku zůstala pouze správa velkostatku.

Při poslední rozsáhlejší přestavbě v 70. letech 16. století dostal palác například sgrafitovou výzdobu fasád. Barokní úpravy 18. století se již nijak zásadně do dispozice zámku nepromítly. Zámek pak stále více sloužil velkostatku – vznikl tu pivovar, sklad textilní manufaktury a dokonce byty vysloužilých důstojníků. Původní výbava a výzdoba interiérů zanikla a stavba postupně chátrala.

Roku 1920 koupil zámek Muzejní spolek pro účely muzea. Když musel v roce 1953 spolek předat zámek do státní správy, expozice zde zůstaly, ale nebyla vůle k rozsáhlejším opravám. Devastace stavby vyvrcholila v roce 1978, kdy se zřítily stropy ve druhém podlaží, a zámek byl uzavřen.

Generální rekonstrukce se však až do převzetí zámku muzeem od státu v roce 1994 vlekla. Poté se podařilo zbavit palác přístaveb, rekonstruovat severovýchodní rondel a hodinovou věž do podoby z éry Pernštejnů. Fasádu znovu ozdobila sgrafita. Do opravených sálů se začaly instalovat nové stálé expozice ze sbírek muzea.

V roce 2001 se vlastníkem zámku stal Pardubický kraj. V poslední etapě oprav se obnovy dočkal například parkánový příkop a nádvoří. Roku 2010 získal zámek s unikátním systémem opevněných valů statut Národní kulturní památka České republiky.

Zdroj: Východočeské Muzeum Zámek
Foto: archiv Východočeské Muzeum Zámek