Pomoc pro rodiny dětí s autismem

Pardubice – Organizace Rodinné Integrační Centrum z. s. v Pardubickém kraji pomáhá rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra díky službě homesharing.

Homesharing, neboli sdílená péče, je nově se rozvíjející systém podpory pro rodiny dětí s poruchou autistického spektra. Jde o přirozený systém, který propojuje rodiny pečující o děti s poruchou autistického spektra s rodinami nebo jednotlivci, kteří chtějí o takové dítě pečovat a činí tak ve svém volném čase. Jde o pobytovou komunitní službu. Tyto osoby se v rámci homesharingu nazývají hostitelé. 

Kdo je to hostitel

Jde o rodinu či jednotlivce, která si bere dítě pravidelně v předem domluvených časech k sobě do domácnosti. Hostitel se dítěti věnuje a pečuje o něj po všech stránkách. A po uplynutí domluveného času dítě vrací zpět do jeho rodiny. Hostitel není profesionální pracovník sociálních služeb. Hostitelem se může stát kdokoliv, kdo má zájem a chuť pomáhat a je ochotný nabídnout svůj volný čas a energii potřebným. Pro rodinu s dítětem s autismem je tato služba velmi vítanou novinkou, která jí může poskytnout potřebnou podporu v péči o dítě a také prostor, aby si mohli nakoupit, uklidit, zajít k lékaři či na úřad nebo si odpočinout a věnovat se i svým dalším dětem.

Homesharing je o vztahu

Základní myšlenkou a posláním homesharingu je „pozvolné navazování vztahu, dlouhodobé spolupráce, individualizovaného „lidského" přístupu, citlivého k potřebám a přáním klienta s poruchou autistického spektra." RIC (2022) 

Homesharing je celkově přínosný pro všechny zúčastněné. Rodičům dítěte s autismem poskytuje odlehčení od každodenní péče o jejich dítě, předchází syndromu vyhoření a posiluje rodinné vztahy. Rodiče také mohou objevit, že na péči o dítě s autismem nemusí být sami. Hostitelům homesharing ukazuje svět lidí s poruchou autistického spektra.  Je přínosný pro jejich seberozvoj, může dát jejich životu smysl, mohou získat nové zážitky a nová přátelství. V neposlední řadě prospívá samotným dětem s poruchou autistického spektra, které díky němu získávají nové zkušenosti, učí se fungovat v neznámém prostředí, na které si postupně zvykají, navazují nové vztahy a budují si svůj vlastní svět bez rodičů, což potřebují stejně jako děti zdravé, ale často nemají možnosti nebo schopnosti takový svět samy tvořit. 

Více informací naleznete na našich stránkách www.ric.cz/obsah/homesharing.

Autor: Anežka Vavřinová, DiS.
Foto: homesharing.cz
Zdroj: Rodinné Integrační Centrum z.s.