Podpora Moravskotřebovska a Českotřebovska nabírá obrátky. Řeší se pokrytí vysokorychlostním internetem

Svitavsko – Pardubický kraj pomáhá hospodářsky a sociálně ohroženým oblastem Pardubického kraje. Mezi hlavní regiony, kam samospráva ve spolupráci s dalšími klíčovými partnery intenzivně směřuje podporu, patří zejména oblasti Moravskotřebovska a Českotřebovska. Radní Pardubického kraje se na svém jednání v červnu podrobně seznámili s přijatými opatřeními i výhledem do budoucna. Už také běží přípravy na prvních konkrétních projektech, které mají v lokalitách pomoci. Jednou z priorit je například připojení k vysokorychlostnímu internetu.

Po zpracování integrovaných plánů pro Moravskou a Českou Třebovou, kde jsme ve spolupráci se samosprávami, dalšími klíčovými aktéry a místními partnery vytipovali hlavní body možné pomoci, máme nyní ustanovené pracovní výbory. Nyní se můžeme věnovat přímé pomoci v regionech. Zde bych rád vypíchnul například revitalizaci průmyslového areálu Miltra v Moravské Třebové. Tamní radnice v roce 2020 získala do vlastnictví zchátralý průmyslový areál, který chce kompletně přeměnit. Záměrem je podpořit kulturu, vzdělanost a rozvoj komunitního života ve městě. V roce 2022 proběhla architektonická soutěž s vítězným návrhem z dílny Rusina Frei Architekti. Dle návrhu v daném území vznikne společenský sál, nová komunitní knihovna, kavárna, depozitář muzea a kinosál. Prvním navazujícím krokem je dopracování studie na celý objekt. Tu jsme jako Pardubický kraj podpořili půl milionem korun a dokument pomůže městu určit konkrétní kroky pro další postup," uvedl k aktuální situaci radní pro regionální rozvoj Ladislav Valtr a přidal další projekt, který má v ohrožených regionech pomoci zlepšit situaci. „Pardubický kraj podporuje dané regiony i v rámci investic na svém majetku. Jako příklad lze zmínit projekt chrániček. Jde o umísťování tras pro kabelová vedení, v kterých následně mohou být umístěna například vlákna pro vysokorychlostní internet. Na Moravskotřebovsku už podobný projekt běží, rozvoj této infrastruktury má mimo jiné zvýšit zájem o bydlení v regionu. Do roku 2025 tam má být položeno celkem 85 kilometrů chrániček za zhruba 21 milionů korun."

Důraz na bydlení, podnikání a čerpání dotací

Krajská samospráva dlouhodobě podporuje vyrovnání ekonomických a sociálních rozdílů napříč jednotlivými oblastmi například v oblasti dotací, kdy žadatelé z Moravskotřebovska, Českotřebovska, Svitavska a Králicka mohou získat vyšší finanční podporu. „Nyní také metodicky pomáháme s regionálním marketingem, CzechInvest v Moravské Třebové zmapoval potřeby firem, se kterými musíme na rozvoji samozřejmě také pracovat, protože poskytují pracovní místa a podílejí se na regionální ekonomice. Postupně vznikají pracovní skupiny pro oblast podnikání a bydlení, které by se od podzimu měly začít podílet na hledání řešení hlavních problémů těchto oblastí. Obcím jsme také poskytli mapy rozvojových ploch, abychom mohli společně plánovat rozvoj infrastruktury," vyjmenoval probíhající aktivity hejtman Martin Netolický a zdůraznil další významnou oblast, ve které Pardubický kraj pomáhá obcím z ohrožených regionů: „Z analýz nám také vyplývá, že je nutné zvýšit úspěšnost čerpání dotací v těchto oblastech, protože právě národní a evropské dotační tituly budou dominantním zdrojem financování chystaných projektů. Proto se kolegové z Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje již zapojili do mentorské a koordinační činnosti v regionech. Pomáhali například s plány na rekonstrukce veřejných prostranství, základních a mateřských škol, zdravotnictví, sportu, energetiky či modrozelené infrastruktury. To všechno jsou pro další rozvoj naprosto klíčové oblasti."

Co nás čeká dále?

Podpora Moravskotřebovska a Českotřebovska by již brzy mohla získat finanční podporu od státu. „Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo program pro rozvoj regionů, ve kterém jsou tyto oblasti výrazně zvýhodněny, může se tam tak čerpat na opravy komunikací i rekonstrukce budov. Takže naše další kroky povedou i tímto směrem, samozřejmě bude záležet přímo na ohlasech z regionů a řídicích výborů. Avizovali jsme, že naše snaha o srovnání podmínek v různých částech Pardubického kraje je během na dlouhou trať a vysoce překročí jedno či dvě volební období. Přesto a právě proto je zapotřebí začít systematicky konat a spolupracovat se samosprávami, velkými podniky, CzechInvestem, vysokými školami a dalšími partnery," dodal radní Ladislav Valtr.

Parádní kraj PARticipuje

Na portálu www.paradnikraj.cz byla zřízena sekce, která se speciálně věnuje Moravskotřebovsku a Českotřebovsku. Na oba regiony se ve svých aktivitách významně zaměřuje i P-PINK. V České Třebové jde zejména o aktivity související s přípravou projektu Českotřebovského podnikatelského inkubátoru (ČT-PINK). Jedná se o rekonstrukci nevyužívané výrobní haly po firmě MIKA, která je v areálu Střední školy technické a dopravní Gustava Habrmana v České Třebové. ČT-PINK by měl poskytovat poradenství pro další rozvoj začínajícím firmám. Do konce června 2023 bude zpracována studie areálu. Zahájení realizace se předpokládá začátkem roku 2024.

Parádní kraj® je oficiální značkou Pardubického kraje zastřešující všechny aktivity v oblasti regionálního rozvoje a inovací. Zaměřuje se na propojení podnikatelů, firem, výzkumníků, studentů i zástupců obcí v našem regionu. Společně tvoříme budoucnost Parádního Pardubického kraje. Přidejte se k nám! Pokud vás zajímají inovace, nové technologie, SMART řešení či například aktuální dotační programy na podporu regionálního rozvoje a podnikání, navštivte www.paradnikraj.czFB @paradnikraj nebo LinkedIn.

Autor: Mgr. Dominik Barták
Zdroj a foto: Pardubický kraj