Podjezdy pod železnicí v České Třebové, ale i další zdařilé stavby si odnesly ocenění…

Pardubice – V pořadí osmý ročník soutěže Nejzdařilejší stavba silničního hospodářství v Pardubickém kraji za roky 2016 – 2017 je u konce. Tečku za ním udělalo slavnostní vyhlášení výsledků a udělování titulů nejlepším projektům. Odborná komise ve dvou kolech hodnocení vybírala vítěze ve čtyřech soutěžních kategoriích.

Slavnostní ceremoniál se uskutečnil v Rytířských sálech pardubického zámku a sešli se na něm nejen zástupci investora staveb, tedy Pardubického kraje, ale především dodavatelé a projektanti. „Pokud se bavíme o nejzdařilejších stavbách silničního hospodářství v Pardubickém kraji, tak to ve skutečnosti znamená, že se staví. A to je potřeba zdůraznit. Jsem velmi rád, že vnímáme toto setkání jako oslavu a chci věřit, že kraje budou i nadále součástí dotační politiky státu. Přestože se situace v poslední době hodně zlepšila, čeká nás ještě hodně práce," řekl při zahájení slavnostního vyhlášení hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a připomněl i skutečnost, že podfinancovanost silniční sítě v regionech je za posledních 20 – 30 let je velká a stát by měl zajistit systémové příspěvky pro regiony. „Osobně mám radost ze všech staveb, které se nám podaří zrealizovat, ale vyzdvihl bych dvě z nich. Tou první je optimalizace průjezdů pod železniční tratí v České Třebové směrem do průmyslové zóny a dále na Semanín. Jednalo se o velmi náročnou a mimořádnou stavbu, která dokazuje, že chceme podporovat investiční akce v regionu. Důkazem toho je také rekonstrukce silnice v Červené Vodě v místní části Moravský Karlov, která také vede průmyslovou zónou. Pochopitelně i ostatní stavby jsou zajímavé a kvalitní, ale tyto dvě vyžadují speciální pozornost," doplnil hejtman Netolický.

„Jako národ jsme zvyklí hodně nadávat, a nejen při hokeji, a když se něco povede, bereme to jako samozřejmost. Všichni jezdíme po těch opravených silnicích a mostech a vnímáme, že těch potencionálních nástrah ubývá. Pochvalme ty, kteří za tím stojí, a mějme s nimi radost," vyzval nejen přítomné hosty 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za investice Roman Línek. V podobném duchu se vyjádřil i náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu Michal Kortyš: „Soutěž je už několik let určitou formou ocenění práce projektantů a stavbařů, ale také možností ukázat veřejnosti jaké stavby a v jaké kvalitě se v regionu staví. Často se totiž stává, že když se stavba postaví a vyfakturuje, už si na ni nikdo nevzpomene."

V letech 2016 – 2017 Pardubický kraj realizoval téměř 70 staveb, do samotné soutěže jich bylo nominováno devětadvacet. „Byly to ty stavby, které splňovaly kritérium určité stavebně-technické náročnosti a byly dodavateli dokončeny včas a kvalitně," přiblížil princip soutěže ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec. Podle jeho slov soutěž naplnila veškerá očekávání, respektive favorité skutečně porotu oslovili. Ta se zaměřila nejen na kvalitu stavebních prací, ale také na začlenění stavby do okolního prostředí, prostorové a funkční řešení i tzv. společenskou prospěšnost stavby.

Odborná komise silniční stavby hodnotila v kategorii Nejzdařilejší modernizovaný úsek silnice, Nejzdařilejší velká oprava úseku silnice, Nejzdařilejší mostní a umělá stavba a Nejzdařilejší dopravně-bezpečnostní stavba.  V první kategorii titul nejzdařilejší stavby získal projekt modernizace silnice III/31230 z Bílé Vody do Moravského Karlova. Nejzdařilejší velkou opravou úseku silnice je rekonstrukce silnice II. třídy z Jeníkova do Kameniček. Za nejzdařilejší mostní a umělou stavbu komise považuje rozsáhlý projekt optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod železniční tratí v České Třebové a nejzdařilejší dopravně-bezpečnostní stavbou se stala úprava křižovatky v Pardubicích – Doubravicích.

Partnery akce jsou Ministerstvo dopravy ČR, Státní fond dopravní infrastruktury, Pardubický kraj, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice, Krajská hospodářská komora Pardubického kraje, Česká manažerská asociace a Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE:

I. KATEGORIE

NEJZDAŘILEJŠÍ MODERNIZOVANÝ ÚSEK SILNICE

Modernizace silnice III/312 30 Bílá Voda – Moravský Karlov

Dodavatel: STRABAG a.s.

Projektant: Ing. Aleš Sloup, Optima spol. s.r.o.

Stavbyvedoucí: Jiří Kalous, Strabag

Stavební dozor: Michal Konečný (SÚS Pk)

 

Oprava silnice III/33745 Stojice – Licomělice

Dodavatel: COLAS CZ, a.s.

Projektant: ING. Ivan Šír / PROJEKTOVÁNÍ DOPRAVNÍCH STAVEB a.s.

Stavbyvedoucí: Jiří Kava, Colas CZ

Stavební dozor: Michal Konečný (SÚS Pk)

 

Rekonstrukce silnice II/366 Svitavy, žel. přejezd – křiž I/34

Dodavatel: ALPINE Bau CZ a.s.

Projektant: Ing. Michal Hornýš, PRODIN a.s.

Stavbyvedoucí: Jan Bogda, Alpine Bau CZ

Stavební dozor: Michal Konečný (SÚS Pk)

 

II. KATEGORIE

NEJZDAŘILEJŠÍ VELKÁ OPRAVA ÚSEKU SILNICE

Rekonstrukce silnice II/343 Jeníkov – Kameničky

Dodavatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant: Ing. Jan Machek, MDS projekt s.r.o.

Stavbyvedoucí: Pavel Sokol, Swietelsky

Stavební dozor: Michal Konečný (SÚS Pk)

 

Oprava silnice II/358 Česká Třebová – Zhoř

Dodavatel: STRABAG a.s.

Projektant: Jiří Stránský, projekce dopravních staveb

Stavbyvedoucí: David Richter, Strabag

Stavební dozor: Michal Konečný (SÚS Pk)

 

Oprava silnice III/2989 Horní Ředice

Dodavatel: Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s.

Projektant: DSP a.s., Ing. Jakub Holý

Stavbyvedoucí: Ing. Michal Kment, ChaT

Stavební dozor: Ing. Jiří Synek (SÚS Pk)

 

III. KATEGORIE

NEJZDAŘILEJŠÍ MOSTNÍ A UMĚLÁ STAVBA

III/35847 Optimalizace průjezdného profilu podjezdů pod železniční tratí v České Třebové

Dodavatel: Podjezdy Česká Třebová (Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., EUROVIA CS, a.s.)

Projektant: Ing. Jan Bursa MDS projekt s.r.o., Ing. Michal Hornýš Prodin a.s.

Stavbyvedoucí: Ing. Jan Hanzlík (ChaT), Ing. Martin Beránek (Eurovia)

Stavební dozor: Ing. Jiří Synek (SÚS Pk)

 

Rekonstrukce mostu ev. č. 311-020 Jablonné nad Orlicí

Dodavatel: Společnost M-SILNICE a MADOS

Projektant: Ing. Jan Bursa MDS projekt, s.r.o.

Stavbyvedoucí: Miloš Kaplan (Mados), Josef Řezníček (Msilnice)

Stavební dozor: Ing. Jiří Synek (SÚS Pk)

 

Rekonstrukce mostu ev.č. 371-005 Městečko Trnávka

Dodavatel: Skanska a.s.

Projektant: Ing. Jan Bursa, MDS projekt , s.r.o.

Stavbyvedoucí: Ing. Pavel Martínek, Skanska

Stavební dozor: Bc. Radim Malát (SÚS Pk)

 

IV. KATEGORIE

NEJZDAŘILEJŠÍ DOPRAVNĚ-BEZPEČNOSTNÍ STAVBA

Křižovatka I/36 a III/3239 Pardubice – Doubravice

Dodavatel: SKANSKA a.s.

Projektant: Ing. Michal Hornýš Prodin a.s.

Stavbyvedoucí: Martin Paťava, Dis., Skanska

Stavební dozor: Ing. Jiří Synek (SÚS Pk)

 

Oprava silnice II/305 Luže – s křiž. III/30535

Dodavatel: Swietelsky stavební s.r.o.

Projektant: Ing. Jiří Šejnoha, Indesing s.r.o.

Stavbyvedoucí: Lukáš Jančárek, Swietelsky

Stavební dozor: Bc. Radim Malát (SÚS Pk)

 

Obnova mostního příslušenství mostu ev. č. 312-006 Pastviny

Dodavatel: MADOS MT, s.r.o.

Projektant: Ing. Jan Bursa, MDS projekt s.r.o.

Stavbyvedoucí: Marek Mazura, Mados MT

Stavební dozor: Michal Konečný (SÚS Pk)

 

Zdroj a foto: Pardubický kraj