Po Pernštejnech přijde na řadu společenský sál a návštěvnické centrum

Pardubice – Od roku 2017, kdy radní Pardubického kraje schválili takzvaný Generel dlouhodobé prezentace zámku Pardubice jako pernštejnské rezidence, zpracovaný architektem Petrem Všetečkou ve spolupráci s architekty Josefem Pleskotem a Ladislavem Lábusem, uplynulo už téměř pět let. Nyní radní kraje aktualizovali postup prací podle současných potřeb a také podle možností využít dotace z evropských fondů.

Část plánů z generelu je hotová, další se dokončují

Stavební část evropského projektu za více než 110 milionů korun, která souvisela se vznikem pernštejnské expozice, je hotová, nový dodavatel dokončuje vybavení tak, aby se mohla na podzim otevřít. Mezitím vznikly v dalších prostorách na zámku dvě nové stálé expozice Východočeského muzea, které se věnují autorskému sklu a numismatice. Obě byly oceněny v letech 2021 a 2022 shodně druhým místem v celostátní soutěži Gloria musaealis, takže jsme na ně mimořádně hrdí. Podařilo se také otevřít nový velký výstavní prostor v hospodářských budovách, v místech, kde byla mnoho let pouze venkovní terasa," shrnul hlavní investice minulých let na Zámku Pardubice náměstek hejtmana Roman Línek.

Zámek, muzeum a společenský sál se zázemím

Cílem generelu od začátku bylo nechat vyniknout úžasným zámeckým prostorám z dob vlády Pernštejnů, včetně unikátního opevnění zámku, zajistit dobré podmínky pro práci Východočeského muzea a dostatečný komfort pro návštěvníky. Neméně důležité je také vyřešit společenský provoz na zámku.

„Do finiše jdou projekční práce na reprezentativním společenském sálu a foyer podle návrhu architektky Evy Jiřičné a také na návštěvnickém centru podle návrhu Petra Všetečky. Vlastní realizací těchto investic chceme zahájit v roce 2023 tak, abychom mohli efektivně využít zdroje Evropské unie. Jenom z krajského rozpočtu bychom na ně nebyli schopni dosáhnout," okomentoval situaci Línek.

Z rytířských sálů, kde společenským provozem trpěly vzácné renesanční malby, se veřejné akce přesunuly do 3. patra paláce. To je zatím provizorně upravené a slouží třeba koncertům, nebo společenským setkáním. Tak to bude až do zahájení definitivních úprav podle nového projektu.

Muzeum získá prostory po Východočeské galerii

V roce 2023 se do areálu Automatických mlýnů přestěhuje celý provoz současné Východočeské galerie, který dosud sídlí na zámku. To umožní v první etapě začít s budováním moderního návštěvnického centra a v dalších letech upravit postupně nové výstavní prostory v patře nad návštěvnickým centrem v čp. 3 pro expozice vymístěné ze zámeckého paláce.

Konzervátoři mají nové dílny v Ohrazenicích

V depozitárním areálu v Ohrazenicích vzniklo v loňském roce nové pracoviště pro konzervátory Východočeského muzea. Jeho vybudování navázalo na zateplení budov a konzervátoři se tam mohli přestěhovat poté, co museli uvolnit historické prostory na zámku.

Do budoucna se stále počítá i s vybudováním centrálního depozitáře pro archeologické nálezy z Pardubického kraje. „Vzhledem k tomu, že evropské dotace, se kterými jsme počítali, jsou nyní už vyčerpány, budeme muset tento projekt přesunout do dalšího programovacího období," dodal Línek.

Autor: Mgr. Dominik Barták
Zdroj a foto: Pardubický kraj