Pernštejnská děla se vrací na valy Zámku Pardubice…

Před téměř pěti sty lety odstrašovala cizí vojsko, nyní budou poutat pozornost návštěvníků přicházejících z města. Takzvaná varhanová děla z doby, kdy Zámek Pardubice patřil Pernštejnům, se vrací na opevněné valy. Budou mířit na tehdy jedinou přístupovou cestu k zámku, která vedla od Příhrádku. Východočeské muzeum v Pardubicích je slavnostně představí veřejnosti v úterý 8. srpna v 17 hodin.

Východočeské muzeum se snaží prezentovat Zámek Pardubice jako sídlo Pernštejnů a návrat historických kanónů na valy je jedním z kroků tímto směrem. Makety varhanových děl vyrobil ve firmě Upanema puškař Miloš Skrbek z Vysoké nad Labem. „Podoba byla převzata z dobových vyobrazení, počet hlavní a jejich ráže odpovídají popisům dvou zbraní z inventářů pernštejnské zbrojnice z roku 1560," prozradil ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek. „Na valech bude trvale jedno čtyřmetrové a jedno menší dělo, které namísto odstrašení nepochybně upoutají pozornost návštěvníků ještě před příchodem na zámek," dodal Libánek.

„Pernštejnové na Pardubicích disponovali výzbrojí pro víc než tisíc mužů. Součástí jejich ohromné zbrojnice bylo také impozantní dělostřelectvo. Na zámku bylo v roce 1560 celkem 83 dělových hlavní, které byly namontovány na 39 lafetách," vysvětlil historik Jan Tetřev. Impozantní artilerie na valech měla zřejmě především ukázat moc pánů z Pernštejna a jejich připravenost hájit svůj ohromný majetek. Osm děl na valech mělo celkem 50 hlavní.

Vzhledem k tomu, že jediná cesta k zámku vedla přes město, případní útočníci by museli nejprve dobýt tento opevněný celek a ovládnout mimo jiné tři brány. Posádka zámku by tak měla k dispozici dost času k nabití kanonů a na jejich přípravu k palbě.

„Nabíjení palných zbraní byla až do vynálezu zadovek zdlouhavá záležitost. Jednou z možností, jak mít k dispozici víc výstřelů z kanonu najednou a střílet tak v krátkých intervalech nebo dokonce takřka salvou, bylo pořídit si zbraň s více hlavněmi. U děl bylo možno kombinovat větší množství hlavní díky lafetě s koly, jež zajišťovala pohyblivost takového celku," upozornil Jan Tetřev. Protože toto uspořádání hlavní děl připomínalo píšťaly kostelních varhan, začalo se jim říkat varhany nebo varhanová děla. Varhanové zbraně zmizely ze scény s nástupem zezadu nabíjených zbraní v průběhu 19. století.

Zámek Pardubice je majetkem Pardubického kraje. „Chceme podpořit originalitu pardubického renesančního zámku, která spočívá v jeho systému opevnění a bývalých vodních příkopů. K obraně samozřejmě patří i lehké a těžké zbraně, které se na zámek postupně vrátí v dobových replikách a dotvoří jeho atmosféru z nejslavnějšího období v první polovině 16. století," uvedl Roman Línek 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje pro kulturu.

Zdroj a foto: Východočeské muzeum v Pardubicích