Péče o děti pracovníků z řad první linie je ve městě zajištěna…

Pardubice – Nejnovější opatření Vlády ČR spojená s aktuální koronavirovou situací s sebou přinesla také opětovné uzavření mateřských a základních škol. Pardubice tak na základě usnesení vlády a přijatých opatření hejtmana Pardubického kraje od dnešního dne vyčlenily jednu mateřskou a jednu základní školu, které jsou určeny dětem zaměstnanců z řad kritické infrastruktury.

Rodiče, kteří pracují v první linii, tedy zaměstnanci IZS, orgánů ochrany veřejného zdraví, obecní policie nebo pracovníci v oblasti sociálních služeb, příslušníci ozbrojených sil a pedagogičtí či nepedagogičtí pracovníci z oblasti školství tak mohou své děti ve věku od 2 do 10 let umístit do mateřské školy Brožíkova s kapacitou 75 míst a základní školy npor. Eliáše o kapacitě 100 míst s tím, že v této škole může být počet dětí navýšen o dalších 25 míst. O tom, které profese mohou této možnosti využívat, přitom rozhoduje usnesení Vlády ČR a mimořádné opatření hejtmana Pardubického kraje.

Do vybraných dvou školských zařízení ve městě se přitom dnes vydaly téměř tři desítky dětí. „V mateřské škole Brožíkova dnes pečujeme o 19 dětí, zítra jich očekáváme až 30. Do základní školy pro změnu dorazilo 16 dětí, přihlášeno jich je 26. Aktuálně jedeme v obou zařízeních na dvě skupiny, z preventivních důvodů chceme držet kolektivy do 15 dětí na třídu, ačkoli usnesení Vlády ČR a opatření hejtmana hovoří o kolektivech do 30 dětí na třídu, počet patnácti dětí se nám však jeví jako bezpečnější. Registrace probíhaly během celého víkendu, musím poděkovat vedení a zaměstnancům školky a školy za velkou flexibilitu. Během víkendu jsem domluvil spolupráci s firmou z regionu Elberry, s.r.o., která věnovala celkem 5 germicidních čističek vzduchu s ÚV-C lampami na likvidaci virů a bakterií do tříd určené školky a školy, kde budou dnes během dopoledne předány a zapojeny do provozu. I jim patří velké poděkování," informuje náměstek primátora zodpovědný za oblast školství Jakub Rychtecký s tím, že v obou zařízeních jsou dodržovány přísné hygienické podmínky.

Rodiče, kteří by této možnosti rádi využili a kterých se toto opatření týká, naleznou veškeré potřebné údaje na webech obou zmíněných škol.

Důležité odkazy:

Mateřská škola Brožíkova
Základní škola npor. Eliáše
Česká správa sociálního zabezpečení – ošetřovné

Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic