Pardubické letní kino Pernštejn je největším letním kinem v České republice…

Pardubické letní kino Pernštejn je nejnavštěvovanějším prázdninovým projektem regionu, největším letním kinem v České republice a svým rozsahem, dramaturgií a délkou trvání nejen republikovým, ale i středoevropským unikátem…

Pardubice – Milovníci filmu i filmaři samotní si ho za 12 let jeho existence velmi oblíbili, což může potvrdit jak 600 tisíc spokojených diváků, tak řada osobností, které do letního kina pravidelně jezdí představit své filmy, například režiséři Juraj Herz, Jan Hřebejk, Fero Fenič, Filip Renč, Zdeněk Troška, Irena Pavlásková, Olga Špátová, Miloslav Šmídmajer, Zdeněk Zelenka, Dan Přibáň, Jan Chicago Novák, Jiří Chlumský, Čestmír Kopecký a další. Nejen díky tomu se každý ročník těší velkému zájmu celostátních a regionálních médií.

Úspěch Pardubického letního kina se samozřejmě nezrodil ze dne na den. Po celá léta jeho konání pořadatelé dbali na zachování tří klíčových zásad, které jej v porovnání s akcemi podobného druhu činí velmi specifickým: je to především speciální dramaturgická skladba programu, kvalita produkčního zajištění a v neposlední řadě absence vstupného. Skutečnost, že všechny projekce jsou zdarma, je kruciální: tento kulturní podnik se tak stává dostupným pro všechny sociální vrstvy obyvatel. Letitá obliba letního kina je dána také komfortním diváckým zázemím a rozsáhlou propagací. Proto také filmové projekce pod širým nebem přilákaly již výše zmiňovaných 600 tisíc diváků.

Pardubické letní kino Pernštejn se za uplynulé roky proměnilo z malého projektu několika nadšenců v oblíbenou stálici letních večerů. Každý ročník se těší velkému zájmu celostátních a regionálních médií a z Pardubic se tak během prázdnin stává malá Mekka fanoušků stříbrného plátna. Část z nich přijíždí do Pardubic přímo z Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech a ve městě zůstává. Přínos Pardubického letního kina je nesporný – obyvatelům i návštěvníkům města dává možnost zábavy během každého letního večera, což je unikátní a jiný kulturní podnik v regionu takovou možnost nenabízí. Navíc nejde pouze o zhlédnutí filmu – během celého léta jezdí do Pardubic delegace tvůrců, s nimiž mohou diváci po projekcích besedovat a diskutovat. Pardubické letní kino tak rozšiřuje obzory a umožňuje filmových fanouškům v Pardubicích bezprostřední kontakt s tvůrci, což je možné zpravidla jen na filmových festivalech či na pražských premiérách.

Koncept, který byl v roce 2006 při založení Pardubického letního kina Pernštejn nastaven, se ukázal jako správný a plně funkční. To, co se za dvanáct let konání největší filmové přehlídky pod širým nebem osvědčilo, zůstane zachováno, tedy projekce zdarma, premiéry a mimořádné projekce, návštěvy filmových tvůrců, kvalitní zázemí, rozsáhlá propagace, doplňkové služby a občerstvení. Nadcházející třináctý ročník nabídne ještě propracovanější dramaturgickou koncepci a řadu překvapení v podobě pozvaných filmových delegací a doprovodných akcí. Cílem pořadatelů je dokázat, že i v krajském městě lze realizovat filmovou přehlídku na stejné úrovni, jako ve světových metropolích. Lze předpokládat, že počty spokojených návštěvníkům budou dále narůstat a Pardubické letní kino Pernštejn zanedlouho přivítá miliontého filmového fanouška, čímž se stane jednou z nejdůležitějších letních kulturní akcí v rámci Střední Evropy.

Významným specifikem, které Pardubické letní kino Pernštejn odlišuje od ostatních kulturních podniků podobného druhu, je ucelená dramaturgie. Filmy jsou pečlivě vybírány tak, aby si každý divák odnesl co nejkomplexnější obraz o současné kinematografii.

Pro zasvěcenější filmové diváky jsou připraveny jako bonusy filmové minifestivaly, ať již přehlídky vzdálené zahraniční tvorby, tak retrospektivy významných tuzemských režisérů.

Jednotlivé dny v týdnu jsou zasvěceny jednotlivým žánrům, takže si návštěvníci mohou sestavovat program dle vlastních potřeb a chutí, protože vědí, že pondělky a středy patří dětem (Na vlnách animace), úterní a čtvrteční projekce přinášejí to nejlepší ze světové kinematografie posledního roku (Výlety po zeměkouli, Co obdivuje filmový svět), pátky se nesou ve znamení současné tuzemské tvorby (Co je české, to je hezké), soboty ve znamení snímků oceněných Americkou filmovou akademií za předešlý rok (milujeme Oscara), a neděle patří tzv. blockboosterům neboli celosvětově úspěšným filmovým hitům (Trháky).

 

Filmová nabídka má i edukativní potenciál – nejsou uváděny pouze filmy hrané, ale i celovečerní dokumenty, včetně exkluzivních projekcí snímků z produkce HBO, které nejsou k vidění v žádném jiném letním kině v České republice.

Záštitu nad každým z posledních šesti ročníků Pardubického letního kina převzalo Ministerstvo kultury České republiky. Ocenilo tak jeho dlouhodobý význam a kulturní přínos.

Pardubické letní kino je od roku 2006 pořádáno za významné podpory Statutárního města Pardubice. Zastupitelstvo města Pardubic schválilo v závěru loňského roku podporu Pardubického letního kina v rámci programu „Pardubičtí tahouni" a zařadilo je tak opakovaně mezi nejvýznamnější projekty města pro období 2018-2020. Projekt zahrnuje akce, které jsou stěžejními pilíři pardubické kultury a sportu a pomáhají městu budovat silnou a vyhledávanou značku v národním i mezinárodním měřítku. Mají nezastupitelný podíl v oblasti turismu a zvyšování atraktivity města Pardubic pro tuzemské i zahraniční návštěvníky. Jednotlivé akce mají díky tomuto projektu také jistotu dlouhodobé finanční podpory Statutárního města Pardubice, což jim má umožnit lepší plánování rozpočtu i hledání dalších partnerů.

V rámci každého ročníku Pardubického letního kina Pernštejn je věnována mimořádná pozornost propagaci a P. R. aktivitám. Proto také filmové projekce pod širým nebem přilákaly již výše zmiňovaných 600 tisíc diváků a letní kino bylo několikrát vyhlášeno /společně s regionální částí Mezinárodního filmového festivalu Febiofestu/, nejlépe propagovanou akcí Pardubic.

Díky bezplatnému vstupu nabízí Pardubické letní kino ideální příležitost každodenního kulturního vyžití po více než dva měsíce pro všechny sociální vrstvy a skupiny obyvatel.

Co se struktury diváků a návštěvníků týče – z 90 procent jsou pravidelnými návštěvníky rezidenti – tedy občané a obyvatelé Pardubic a okolí. 10 procent tvoří turisté. Z 60-70 procent tvoří publikum mládež a lidé do 35 ti let. Skupiny návštěvníků a jejich složení se ale mění den co den – dle dramaturgie, respektive podle toho, na co je ten který večer zaměřen.

Pardubické letní kino Pernštejn představuje jednoznačný přínos hned pro několik různě strukturovaných sociálních i věkových skupin: díky tomu, jak je koncipována dramaturgie, jej mohou navštěvovat jak rodiče s dětmi, tak teenageři, zástupci střední generace i senioři.

Všem návštěvníkům se navíc dostane nejen pouhé projekce, ale de facto plnohodnotného festivalového programu. Funguje bez přestávky celé letní prázdniny, takže přináší možnost každodenního kulturního vyžití jak pro rezidenty, tak pro turisty a návštěvníky Pardubic a blízkého okolí. Unikátní je i díky absenci vstupného, což u akcí podobného typu a velikosti rozhodně není samozřejmostí. Díky tomu, že je vstup na všechny projekce (včetně těch s delegacemi tvůrců a doprovodným programem) zcela zdarma, se pardubické letní kino stává přátelským, otevřeným a dostupným pro všechny sociální vrstvy obyvatel. Areál Pardubického letního kina je bezbariérový a ideálně přístupný pro všechny tělesně handicapované.

Hlavním partnerem Pardubického letního kina je již od jeho prvního ročníku (2006) Pardubický pivovar, jehož produktová značka Pernštejn je součástí oficiálního názvu projektu.

Více informací na www.letni-kino.cz

Zdroj a foto: CINEMA TIME, s.r.o.