Pardubice pomohou sportu a kultuře miliony korun

Pardubice – Nejen významné sportovní akce a činnost klubů, ale taky oblast kultury se dočkají podpory ze strany města. Téměř 33 milionů korun přitom poputuje do sportu a napomůže pořádání významných akcí, zajištění sportovní činnosti dětí a mládeže či provozu sportovišť, dalším 8,5 milionem korun Pardubice podpoří rozvoj krajské knihovny.  

„Částkou přes 17 milionů korun tak v této pro sport složité době nárůstu energií podpoříme z Programu podpory sportu sportovní kluby a tělovýchovné jednoty vychovávající mládež, kterým přispíváme na uznatelné náklady spojené s provozem sportovišť, jejich nájmy, energiemi a údržbou ve výši přibližně 69 procent. Téměř 5,5 milionu korun poputuje na sportovní činnost dětí a mládeže, což čítá více jak 10 tisíc dětí sportujících na území města. Tyto oblasti považujeme za klíčové, proto do těchto dvou oblastí směřuje v součtu téměř 23 milionů korun. Další finanční prostředky podpoří výkonnostní sport a významné sportovce či provoz otevřených hřišť pro veřejnost a činnost spolků pracujících s handicapovanými sportovci," konstatuje náměstek primátora zodpovědný za oblast sportu Jakub Rychtecký s tím, že dotace z Programu podpory sportu podpoří také celkem 49 významných akcí zahrnujících nejen různé dětské turnaje a memoriály, ale i prestižní nadregionální, celostátní a mezinárodní soutěže. „Příkladem je například finále mistrovství Evropy v ploché dráze či finále mistrovství světa Flat track, které pořádá Auto Moto Klub Zlatá Přilba. Po pauze, způsobené koronavirem je potřeba podobné akce podpořit, abychom organizátorům usnadnili jejich návrat a pomohli jim navázat tam, kde před koronavirovou pauzou skončili," doplnil Rychtecký.  Celkem bude mezi 91 subjektů rozděleno téměř 32,5 milionu korun. 

Významné podpory ze strany města se dočká také Krajská knihovna v Pardubicích, které dotace ve výši 8,5 milionu korun pomůže s pokrytím potřeb spojených s provozem a rozvojem služeb této instituce, jenž plní významnou městskou funkci. „Prostřednictvím této dotace cílíme na zlepšení nabízených služeb, jejichž součástí by měl být ucelený program. Podpora by se měla dotknout také práce se seniory v rámci projektu SEN SEN či skupinami ohroženými sociálním vyloučením nebo rozšíření knihovního fondu včetně přístupu do zahraničních databází. Věřím, že prostřednictvím městské a krajské podpory se bude moci krajská knihovna posouvat na stále lepší úroveň a nabídka jejich služeb se bude moci neustále rozvíjet. Poskytnutí dotace navíc vyplývá ze smluvně uzavřené Dohody o dosažení narovnání u vybraných vzájemných či souvisejících smluvních vztahů, která vešla v platnost v roce 2011," informuje náměstek primátora zodpovědný pro oblast kultury Jan Mazuch s tím, že Pardubický kraj na základě této smlouvy pro změnu poskytne stejný finanční obnos na provoz příspěvkových organizací zřizovaných statutárním městem Pardubice, konkrétně bude částka ve výši 8,5 milionu korun rozdělena mezi Východočeské divadlo Pardubice a Komorní filharmonii Pardubice.

Autor: Iveta Koubková
Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic