Pardubice mají nový separační dvůr…

Pardubice – Nový seprační dvůr na odpady najdete v ulici Na Staré Poště, č.p. 2903. Oficiální provoz bude zahájen 21.1.2019.

Otevírací doba bude následující: pondělí, středa, pátek od 13,00 do 17,00 hod, v sobotu od 8,00 do 12,00 hod. Separační dvory (SD) na území města Pardubice provozují Služby města Pardubic a.s. ve spolupráci s Magistrátem města Pardubic a městskými obvody.

Uložit zde bude možné kompletní škálu odpadů vytříděných z domovního odpadu:

Jedná se o objemný odpad (nábytek, koberce, lina, matrace…), stavební suť a keramiku, pneumatiky bez disků, kovy, zeleň, větve, plasty, sklo, papír, nebezpečné dopady z domácností a provozu automobilů. Současně bude sběrný dvůr i místem zpětného odběru elektrozařízení a bude přijímat všechny druhy vysloužilých elektrospotřebičů (lednice, pračky, televize, počítače, drobné elektrospotřebiče, monočlánky, úsporné a trubicové zářivky… atd.).

Podmínky pro ukládání odpadů na SD jsou následující:

  • Občan je povinen před započetím ukládání odpadů prokázat platbu komunálního odpadu v Pardubicích a to buď předložením dokladu o zaplacení, nebo platného občanského průkazu s místem trvalého bydliště v Pardubicích.
  • Pokud občan ukládá na sběrný dvůr jakékoliv kovy, je povinen obsluze předložit vždy občanský průkaz!
  • Každý občan, který splní výše uvedené podmínky má nárok na odložení odpadu v množství 200 kg od občana za týden; u stavební suti je toto množství 300 kg od občana za měsíc. Ukládání odpadů na sběrném dvoře se řídí pravidly.
Umístění separačních dvorůProvozní doba
denoddo
Dražkovice, areál překladiště odpadupo, út, čt, pá6.3015.00
st*6.3017.00
Hůrka, areál SmP a.s.út, čt13.0017.00
so8.0012.00
Nemošice, ul. Ostřešanskáút, st, čt13.0017.00
so8.0012.00
Pardubičky, ul. Průmyslováút, čt12.0017.00
so8.0012.00
Rosice nad Labem, ul. J.K.Tylapo, st13.0017.00
so8.0012.00
Ohrazenice,
ul. Pohránovská
po, st13.0017.00
so8.0012.00
Svítkov, za areálem Plynostavupo, st, pá13.0017.00
so8.0012.00
Polabiny, Lonkova ul. – mezi výměníkyút, čt14.0018.00
po, so8.0012.00

Více informací naleznete na www.smp-pce.cz

Zdroj a foto: Služby města Pardubic a.s.