Pardubice již mají plně funkční preferenci MHD na křižovatkách

Pardubice – Projekt inteligentního dopravního systému má za sebou další významný mezník. Součástí projektu totiž byla také instalace technologie, která na křižovatkách v případě zpoždění umožňuje preferenci vozidel MHD. Doba, po kterou byl tento systém testován, právě skončila, nyní je preference MHD nasazena na všech vozidlech a všech semafory řízených křižovatkách po městě.

„Pro úplné spuštění bylo potřeba odpracovat spoustu úkolů. Na všech křižovatkách se musely definovat přípojné body a matice preferencí, které určují, jaký dopravní směr je nejdůležitější a jak následují další. Dodavatelé palubních počítačů do vozidel MHD museli doplnit software, který umožňuje komunikaci mezi vozidlem a dopravní ústřednou přes digitální radiovou síť. Dodavatel dopravní ústředny pak doplnil technologii, aby každý řadič křižovatky rozpoznal přijíždějící vozidlo a porovnal, zda má vozidlo zpoždění," informuje o dokončení další etapy projektu náměstek primátora zodpovědný za oblast dopravy Jan Hrabal.

Systém zajišťuje komunikaci mezi vozidlem MHD a světelně řízenou křižovatkou tak, že řidič na poslední zastávce před křižovatkou dostane signalizací na palubním počítači informaci, zda při výjezdu ze zastávky bude mít na semaforu ve svém směru zelenou. Pokud ne, může v opačném případě s vozem ještě setrvat v zastávce. „Řadič křižovatky vyhodnotí, zda je možné vozidlu MHD ‚pomoci' prodloužením zelené, nebo zkrácením červené. Jedná se sice pouze o změny v řádech sekund, ale v celkovém součtu průjezdů vozidel MHD na všech křižovatkách v Pardubicích, se už bavíme ne o minutách, ale o hodinách zkrácení zpoždění vozidel na linkách MHD," dodává ředitel Dopravního podniku města Pardubic Tomáš Pelikán.

Projekt Inteligentního řízení dopravy zahrnuje monitorování dopravy na kritických místech, nejen na křižovatkách, ale třeba i v místech s častým výskytem kolon, dopravních nehod a podobně. Veškeré informace se scházejí v dopravně řídícím a informačním centru, které bylo zprovozněno v prostorách Dopravního podniku města Pardubic. Toto centrum je schopno pružně reagovat na aktuální situaci a napomoci tak výraznému zvýšení propustnosti a zrychlení provozu ve městě.

Autor: Iveta Koubková
Foto: ilustrační redakce Pardubice ŽIVĚ
Zdroj: Magistrát města Pardubic