Pardubice chtějí odkoupit část mlýnů…

Pardubice – Pardubice mají schválený záměr na koupi pozemku a objektu v areálu Automatických mlýnů, který by měl být následně využit pro Centrální polytechnické dílny (CPD) a Galerii města Pardubic (GAMPA). Město by od vlastníka objektu odkoupilo tu část budovy, jež byla dříve využívána jako sklad balené mouky. Rekonstrukcí a přístavbou by tak Pardubice získaly místo ideální pro budoucí vzdělávací centrum.

„Jsem velmi rád za shodu v zastupitelstvu, byla by to promarněná příležitost pro Pardubice, ale i celý areál, kde se sdruží investice a možnosti čerpání dotací městem, krajem a vlastníkem areálu. Pro město je jednoznačně výhodnější vstoupit do areálu jako vlastník. Schválili jsme záměr koupě bývalého skladu mouky včetně potřebných pozemků za cenu 7 milionů korun podle znaleckého posudku, který si město nechalo zpracovat. V červnu zastupitelům předložíme definitivní podobu smluv," podotýká náměstek primátora zodpovědný za školství Jakub Rychtecký s tím, že kromě záměru o koupi pozemku zastupitelé zároveň odsouhlasili záměr o odkoupení všech stupňů projektové dokumentace za 7 milionů korun bez DPH, která vychází z honorářového řádu České komory architektů.

„Město má již vyhotovenou studii, jak by měl objekt vypadat. Nyní nám zbývá od vlastníka odkoupit kompletní projektovou dokumentaci. Rádi bychom zde vytvořili takové místo, kde budou propojeny jak vzdělávací, tak kulturní aktivity spolu s oblastí architektury a urbanismu," konstatuje primátor Pardubic Martin Charvát.

Kromě CPD se totiž v rozšířeném bývalém skladu bude ve spodní části objektu nacházet také Galerie města Pardubic. Ta v současné době obývá prostory na Příhrádku, přesunem do areálu Automatických mlýnů by zůstala v centru města. „Prostory na Příhrádku nejsou pro potřeby galerie dostačující. Součástí aktivit GAMPY totiž není jen pořádání výstav, ale také různé vzdělávací aktivity, z tohoto hlediska jsou prostory sýpky pro GAMPU značně limitující a město zde navíc platí nájem. Umístěním galerie do rekonstruovaných industriálních prostor, které jsou koncipované jako velký „open space", jí dáme příležitost dalšího programového rozvoje. Při galerii chceme navíc otevřít nové Centrum architektury a plánování města Pardubic, kde by byly prezentovány projekty související s rozvojem města, architekturou, urbanismem, veřejným prostorem a územním plánováním a kde by se samospráva mohla setkávat s veřejností," uvádí náměstek.

Město by na rekonstrukci a vybavení objektu pro CPD a GAMPU rádo získalo dotaci z ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Celkové náklady by měly být ve výši 145 milionů korun. Dotace Evropské unie a státního rozpočtu by tak mohla být ve výši 75 až 90 milionů korun.

Jak o koupi pozemku, tak o koupi architektonické studie budou zastupitelé definitivně rozhodovat na svém červnovém jednání.

Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic