Ocenění Pardubického kraje získají paralympionik, vědec, hudebník, psycholožka a bunkrolog…

Pardubice – Zastupitelé Pardubického kraje potvrdili návrh svého poradního sboru, který vybral letošní nositele Ocenění za zásluhy o Pardubický kraj a Ceny Michala Rabase za záchranu. Ceny předají představitelé samosprávy Pardubického kraje na slavnostním večeru v Domě hudby 9. června laureátům.

„Letos budeme ocenění předávat už po deváté. Ceny Za zásluhy o Pardubický kraj obdrží paralympionik Adam Peška, vědec Petr Kalenda, umělecký pedagog Miloslav Stříteský, klinická psycholožka Marta Kovářová a také známý bunkrolog Martin Ráboň, který bohužel nedávno nečekaně zemřel. V kategorii za zásluhy bylo nominací letos méně, rádi bychom vyzdvihli opravdové hrdinství pana Michala Dvořáka při záchraně chlapců, pod kterými se probořil led v Žamberku. Kromě toho jsem se rozhodl udělit ještě dvě medaile hejtmana. První je pro pana Vladimíra Popelku za celoživotní přínos k rozvoji soudobé populární hudby druhé poloviny dvacátého století. Pan Popelka stál jako autor, aranžér nebo dirigent u zrodu řady populárních písní a alb známých českých interpretů. Druhá medaile bude patřit paní Olze Slachové za její přínos v oblasti péče o osoby s diabetem a za propagaci zdravého životního stylu," uvedl hejtman Martin Netolický.

Cena za zásluhy o Pardubický kraj – laureáti za rok 2021

1.            Pan Adam Peška za úspěšnou reprezentaci v boccie a dobrý osobní příklad pro zdravé i handicapované občany

Pan Adam Peška trpí svalovou dystrofií, od svých dvanácti let reprezentuje TJ léčebnu Košumberk v boccie. Jedná se o sport podobný Pétanque, který byl upraven pro handicapované. Sportovec s pomocí asistenta vypouští po rampě míček, který se snaží dopravit co nejblíž k tzv. Jacku (bílý míček). Pan Peška je zároveň i průkopníkem inovací – používá například speciálně upravenou přilbu. Je držitelem řady českých i mezinárodních cen (mistrovství Evropy, Evropský pohár, světový pohár) za tento sport. Jeho účast na paralympiádě v Tokiu byla možná díky podpoře řady jeho příznivců, kteří pro něj v roce 2019 uspořádali charitativní Běh pro Adama, kterého se zúčastnilo několik stovek běžců. Díky výtěžku z této charitativní akce se pan Peška mohl zúčastnit nominace na olympiádu v Tokiu, kde získal pro Českou republiku jednu ze dvou (českých) zlatých medailí.

2.            Pan Petr Kalenda za dlouhodobé úsilí o popularizaci chemie u žáků všech stupňů škol

                Pan Petr Kalenda je děkanem fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Nominován byl ale za svou podporu aktivitám usilujícím o rozvoj zájmu žáků zejména základních a středních škol o chemii. Stál u zrodu dnes již celonárodní soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika", dlouhodobě podporuje Festival vědy a techniky mládeže, působí jako porotce odborných soutěží zaměřených na žáky, podporuje i vzdělávací aktivity pro pedagogické pracovníky středních škol. Řada z účastníků soutěží si později chemii zvolila jako svůj celoživotní obor. V roce 2021 obdržel pan Kalenda medaili MŠMT za pedagogickou činnost.

3.            Pan Miloslav Stříteský za celoživotní dílo na poli hudby a přínos k rozvoji hudebního prostředí v Pardubickém kraji

                Pan Miloslav Stříteský je operní pěvec a hudební pedagog, je držitelem řady ocenění za uměleckou i pedagogickou činnost a za zásluhy o hudební umění. Jako spoluzakladatel stál u zrodu dnešní Komorní filharmonie Pardubice a zasloužil se o vybudování materiálního zázemí konzervatoře Pardubice (podařilo se mu získat pro tuto instituci budovu Domu hudby v Pardubicích). Díky jeho práci se podařilo pozvednout renomé pardubických hudebních institucí a škol na nadregionální úroveň. 

4.            Paní Marta Kovářová za neúnavnou snahu o prosazení inovativních přístupů v práci s pacienty a zlepšení podmínek rodin s postiženými dětmi

                Paní Marta Kovářová pochází z duchovně orientovaného prostředí, je klinickou psycholožkou a psychoterapeutkou. Jako věřící po studiích obtížně hledala pracovní uplatnění, řadu let působila jako psycholožka v nynější Hamzově léčebně v Luži – Košumberku. Po revoluci v roce 1989 se ihned zapojila do šíření informací o moderních trendech v práci s postiženými. Stála také u startu zdravotních pobytů pro rodiny s postiženými dětmi, které (mnohdy poprvé) umožnily těmto rodinám společnou dovolenou, kdy si pečovatelé mohli oddechnout od svých povinností. Součástí těchto pobytů byla i spolupráce s týmem odborníků, kteří pomáhali rodinám lépe pochopit a zvládnout jejich složitou situaci. V dalších letech usilovala o rozšíření psychologické péče na Chrudimsku.

5.            Pan Martin Ráboň za mimořádný osobní přínos k obnově a uchování odkazu pevnostních objektů na Králicku IN MEMORIAM

Pan Martin Ráboň byl zakladatelem a ředitelem Společnosti přátel čs. opevnění, byl spoluautorem Akce Cihelna, největší přehlídky vojenské historické techniky v regionu, a autorem řady článků a odborných publikací o pevnostních objektech. Více než třicet let usiloval o obnovu pevnostních objektů a o dokumentaci historických událostí s nimi spjatých. Díky jeho práci se podařilo udržet a pozvednout zájem o tuto oblast historie na Králicku, dnes tyto objekty navštěvují tisíce lidí ročně. Zemřel náhle, počátkem prosince 2021.

Cena Michala Rabase za záchranu – laureáti za rok 2021

1.      Pan Michal Dvořák za záchranu života tonoucích dětí

         Dne 4. března 2021 se pan Michal Dvořák jako jediný z oslovených kolemjdoucích pokusil o záchranu tří zhruba desetiletých chlapců, pod nimiž se prolomil led Zámeckého rybníka v Žamberku. Díky svým zkušenostem (pracuje jako kapitán lodi) postupoval s rozvahou a podařilo se mu udržet dva z tonoucích chlapců na hladině až do příjezdu složek IZS.

Zdroj a foto: Pardubický kraj