O nových Pardubických tahounech pro další tři roky rozhodnuto

Pardubice – O nejoblíbenějších sportovních a kulturních akcích ve městě, které se již osmým rokem prezentují pod hlavičkou Pardubičtí tahouni, rozhodli zastupitelé. Významné akce města s mnohaletou historií jsou podporované pardubickou radnicí z vlastního programu podpory kvůli potřebě poukázat na jejich důležitost a výjimečnost a také potřebě dát najevo, že město má zájem podpořit jejich kontinuitu a tradici. 

„Program Pardubičtí tahouni garantuje vybraným 14 akcím finanční podporu na období tří let, aby pořadatelé mohli lépe plánovat. Jedná se o unikátní akce s republikovým a často i s mezinárodním přesahem jako je Velká pardubická, Zlatá přilba nebo Sportovní park Pardubice, které mají jednoznačně pozitivní vliv na návštěvnost města a přinášejí pozitiva nejenom pro společenský život ve městě, ale i pro ubytovatele, restauratéry a podnikatele ve městě, a tím i pro ekonomiku města," uvedl náměstek primátora pro ekonomiku, rozpočet a sport Jakub Rychtecký, který stál u zrodu myšlenky tohoto víceletého programu. „Velmi si vážím shody všech politických klubů, že navýšíme finanční prostředky poskytnuté ve formě dotací jednotlivým Tahounům o 15 % oproti předchozímu období, a to s ohledem na navýšení nákladů spojených s inflací. Ročně by měla podpora činit téměř 7,8 milionů korun, tj. celkem tedy více než 23,3 milionů korun v letech 2024 – 2026. Tahouni tak mají do budoucna finanční jistotu při tvorbě rozpočtů. Je to jasný signál i ostatním partnerům, že město za nimi stojí," dodal náměstek Rychtecký s tím, že konkrétní dotační smlouvy budou zastupitelé schvalovat ihned po schválení rozpočtu města na příští rok na svém prosincovém jednání.

Pro další tříletou dotační podporu Tahounů bylo pracovní skupinou složenou z nominantů všech politických klubů městského zastupitelstva, předsedů dotčených komisí Rady města Pardubic a úřadu vybráno 14 akcí na základě předem zveřejněných hodnotících kritérií, kterými jsou marketingový efekt, tradice a hodnoty, důvěryhodnost žadatele a představení projektu jako takového. „Každý z hodnotitelů posuzoval projekt samostatně podle předložené žádosti a vlastní zkušenosti s projektem i jeho žadatelem. Hodnotil se dlouhodobý vývoj projektu a jeho směřování do budoucna. Klíčovým kritériem byly například dlouhodobé zkušenosti s žadatelem, kam mimo jiné patří přiměřenost požadované výše dotace a účelnost využití s ohledem na rozsah pořádané akce," řekla náměstkyně primátora pro kulturu Jiřina Klčová. Dalším kritériem byl marketingový efekt, tedy význam projektu pro podporu společenského dění ve městě, zejména pak zvýšení návštěvnosti Pardubic, zkrátka známost dobrého jména akce v regionálním i celorepublikovém měřítku," doplnil její slova náměstek pro cestovní ruch René Živný.

S tříletou podporou mohou počítat tyto akce:

Pardubické hudební jaro, GRAND Festival smíchu, Pardubický vinařský půlmaraton, Folklorní festival Pardubice – Hradec Králové – Pernštýnská noc, Aviatická pouť, Zrcadlo umění – jarní část, Czech Open – mezinárodní festival šachu a her, Pardubická Juniorka, Sportovní park Pardubice, Pardubická vinařská noc, Zlatá přilba města Pardubic, Městské slavnosti – podzimní část a Velká pardubická, nově byla do rodiny tahounů zařazena akce Retroměstečko (nejen) ČSLA, setkání hasičů a bezpečnostních složek.

Dotační program podpory s názvem „Pardubičtí tahouni" vznikl za účelem zachování kontinuity a tradice nejvýznamnějších kulturních, sportovních a společenských akcí v Pardubicích. Cílem tohoto programu je podpořit akce, které se konají opakovaně, jedná se o projekty významné, mající konstantně vysokou kvalitu deklarující přínos pro město a jejich realizace je pro město Pardubice důležitá. Z dotačního programu „Pardubičtí tahouni" jsou podporovány pouze jednorázové akce, které mají více než 10letou tradici nebo akce, které jsou duševním vlastnictvím města Pardubice. Další podmínkou pro zařazení do programu je, že tyto akce patří mezi stěžejní pilíře městské kultury a sportu, napomáhají městu budovat silnou a vyhledávanou značku v národním i mezinárodním měřítku, mají nezastupitelný podíl v oblasti turismu a zvyšování atraktivity našeho města pro tuzemské i zahraniční turisty. 


Pardubičtí tahouni se na společné platformě s jednotným logem i webovými stránkami prezentují od roku 2016. Představují soubor jedinečných akcí napříč všemi žánry – divadlo, klasická hudba, folklór, sport v nejrůznějších podobách, nechybí letecká akrobacie, ani motorky a samozřejmě koně coby jeden z hlavních symbolů města. Najdeme mezi nimi i takové, které se pyšní titulem nejstarší akce svého druhu v Evropě. Pořadatelé akcí schválených a podporovaných jako "Pardubičtí tahouni" jsou povinni aktivně a viditelně propagovat město Pardubice a spolupracovat na vzájemné intenzivní a smysluplné provázanosti svých akcí.Více na www.tahouni.eu