Nový obchvat Chrudim – Slatiňany otevřen…

Chrudimsko – Dnes se uleví všem obyvatelům měst Chrudim a Slatiňany. Otevřeli jsme nový, 4,6 kilometrů, dlouhý silniční obchvat Chrudim – Slatiňany na silnici I/37.

Vybudování přeložky významně odlehčí městům Chrudim a Slatiňany od tranzitní dopravy, sníží míru hluky a emisí ve městech a také zlepší dopravní napojení na dálnici D35 a D11.

Součástí stavby je vybudování čtyř křižovatek, sedmi mostů a protihlukových stěn. Stavba byla spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Doprava.

Společně s nové rozšířenou mimoúrovňovou křižovatkou Palackého v Pardubicích a obchvatem Osové Bítýšky se jedná v letošním roce již o třetí zprovozňovanou stavbu na silnici I/37. Další akce na této komunikaci je v plánu v příštím roce, kdy začne výstavba propojení Jihlavské a Brněnské ulice na jižním okraji Žďáru nad Sázavou.

Ředitelství silnic a dálnic – ŘSD aktuálně realizuje 131,1 km dálnic a 59,2 km silnic I. třídy

I/37 Chrudim – obchvat, úsek křiž. I/17 – Slatiňany
délka: 4,6 km
kategorie: S 11,5/80
počet všech stavebních objektů: 47

Zdroj a foto: Ředitelství silnic a dálnic ČR