Nominace na ocenění Pardubického kraje je nyní jednodušší

KRAJ – Od roku 2014 uděluje Pardubický kraj Cenu za zásluhy o Pardubický kraj a Cenu Michala Rabase za záchranu. Na obě tyto ceny může jednotlivce nebo i kolektivy nominovat také veřejnost. Tyto nominace posuzuje porota složená ze zastupitelů Pardubického kraje a schvaluje celé zastupitelstvo. Nyní se celý proces pro veřejnost zjednodušil.

„Rozhodli jsme se umožnit veřejnost podávat nominace online, na interaktivním formuláři. Letos je poslední ročník, kdy lidé mohou využít jak vytištěný formulář, tak i elektronický, od příštího roku bude vše elektronické, samozřejmě s veškerým zabezpečením osobních údajů," uvedl hejtman Martin Netolický. „Připravili jsme také nový mikroweb, kde jsou kromě nominačního formuláře zdokumentovány všechny předchozí ročníky včetně medailonků oceněných, fotografií a brožur. Najdete ho na drese: oceneni.pardubickykraj.cz," doplnil hejtman.

Jako každoročně je uzávěrka návrhů ocenění do konce listopadu. Před vyplňováním nominačního formuláře je dobré si připravit informace o nominovaném (jméno, telefon, e-mail, adresa, datum narození), zdůvodnění nominace, případně odkazy (např. na webové stránky dokumentující tuto nominaci) a kontaktní údaje navrhovatele. Pak už je vyplnění a odeslání otázkou několika minut.

Kromě dvou hlavních kategorií jsou každoročně udělovány i Cena médií a Medaile hejtmana Pardubického kraje. Ceny za rok 2022 se budou udílet 16. května 2023 v Domě hudby v Pardubicích.

Autor: Mgr. Dominik Barták
Zdroj a foto: Pardubický kraj