Neziskovky v kraji pomáhají téměř 700 žákům ze zajištěním školních obědů…

KRAJ – V loňském školním roce bylo v Pardubickém kraji téměř 700 žáků základních škol a víceletých gymnázií, kterým pomáhají obecně prospěšná společnost WOMEN FOR WOMEN a nadační fond DRAB FOUNDATION se zajištěním školních obědů. I proto, že je tato služba s v současné době v regionu zajištěná velmi kvalitně, rozhodl se kraj pokračovat v tomto způsobu a nepodal žádost do dotačního titulu Ministerstva práce a sociálních věcí. Vzhledem k řadě nejasností tuto žádost nepodalo celkem pět krajů.

„Naší jednoznačnou snahou je, aby se finanční pomoc a tím i obědy dostaly k co největšímu množství znevýhodněných žáků. V tuto chvíli existují dva ministerské projekty na podporu stravování žáků základních škol a víceletých gymnázií. V našem kraji se daří velmi efektivně využívat dotaci Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Ve školním roce 2016/2017 s díky dvěma neziskovým organizacím podařilo podpořit 439 žáků částkou přesahující 1,5 milionu korun. V minulém školním roce se jednalo již o 670 žáků a částku téměř 2,7 milionu korun. Je tak patrný trend navyšování počtu podpořených dětí a finančních prostředků," uvedl krajský radní Bohumil Bernášek. „Tyto neziskové organizace disponují dostatečnou kapacitou k zajištění pomoci dalším žákům splňujícím podmínky tohoto projektu. My se snažíme každoročně informovat jak námi zřizovaná gymnázia tak městy zřizované základní školy, že mohou žádat o podporu pro děti ze sociálně slabých rodin. Jak je patrné, tak se to daří," doplnil radní Bohumil Bernášek.

Zdroj a foto: Pardubický kraj