Nemocnice Pardubického kraje v omezeném režimu opět povoluje návštěvy…

KRAJ – Od pondělí 17. května 2021 jsou v Nemocnici Pardubického kraje opět povoleny návštěvy, je ovšem třeba dodržet stanovená pravidla a také počítat s omezenou návštěvní dobou.

Pro návštěvu hospitalizovaného pacienta je třeba dodržet následující pravidla:

 • absolvování PCR nebo antigenního testu na přítomnost onemocnění covid-19s negativním výsledkem nejdéle 48 hodin před zahájením návštěvy a doložení dokladu o jeho provedení

nebo

 • absolvované očkování proti onemocnění covid-19, kdy od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů

nebo

 • prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19, kdy od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní

a zároveň

 • nejeví navštěvující osoba příznaky onemocnění covid-19 (zvýšená teplota, kašel, dušnost, zimnice, ztráta chuti nebo čichu…) a nebyla jí nařízena karanténa nebo izolace
 • po dobu návštěvy používá respirátor.

Potvrzení o výsledku testu, prodělaném onemocnění nebo certifikát o absolvovaném očkování předložte bez vyzvání službu konajícímu zdravotnickému pracovníkovi k nahlédnutí, společně s vyplněným formulářem Prohlášení osoby navštěvující hospitalizovaného pacienta v NPK.

Nemocnice nezajišťuje návštěvníkům provedení antigenního testu na oddělení.

Návštěvní doba

ProvozNávštěvní dnyNávštěvní hodiny
Standardní lůžka
(vč. porodnicko-gynekologických oddělení)
středa, neděle14.00 – 17.00
Léčebny dlouhodobě nemocnýchúterý, čtvrtek, sobota14.00 – 17.00
Lůžka intenzivní péčePo individuální domluvě s vedením oddělení

Oddělení s dlouhodobě hospitalizovanými pacienty mohou mít lokálně upravené návštěvní hodiny, pro konkrétní informace prosíme sledujte webové stránky příslušné nemocnice na www.nempk.cz.

Návštěvy jsou povinny

 • Vyplnit Prohlášení osoby navštěvující hospitalizovaného pacienta v NPK – ke stažení ZDE.
 • Délka návštěvy jednoho pacienta nepřesáhne 30 minut.
 • Jednoho pacienta mohou najednou navštívit maximálně dvě osoby.
 • Návštěvník má ústa a nos krytá respirátorem, dodržuje zásady respirační hygieny a před vstupem si dezinfikuje ruce.
 • Nedoporučuje se návštěva dětí do 10 let.

Možnosti návštěv

 1. Upřednostňujeme návštěvy ve venkovních prostorách našich areálů. I taková návštěva se musí ohlásit sestře a odevzdat Prohlášení osoby navštěvující hospitalizovaného pacienta v NPK. Délka návštěvy je limitována pouze časem návštěvních hodin.
 2. Tam, kde je to možné, využijte vyhrazená místa pro návštěvy mimo pokoj pacienta. Dodržujte minimální vzdálenost 2 metry.
 3. Na vícelůžkovém pokoji je zároveň povolena vždy jen jedna návštěva, a to po dobu max. 30 minut. Po jejím odchodu musí být prostor vydezinfikován. Je tedy nutné počítat s časovou prodlevou.
 4. V rámci jednoho návštěvního dne smí proběhnout u pacienta vždy jen jedna návštěva.

Současný režim návštěv v Nemocnici Pardubického kraje je v souladu s mimořádným opatřením MZČR č. j.: MZDR 14597/2021-2/MIN/KAN.

Žádáme návštěvy, aby ve všech areálech NPK respektovaly ostatní pacienty, braly na ně ohled a dodržovaly minimální vzdálenosti.

Návštěvy jsou povinny respektovat pokyny zdravotnického personálu.

Zdroj a foto: Nemocnice Pardubického kraje