Největší poklady českých a moravských zbrojnic zaplní Zámek Pardubice…

Ty největší poklady českých a moravských zbrojnic se na podzim představí poprvé pod jednou střechou. Zámek Pardubice od 1. listopadu hostí jednu z historicky největších výstav zaměřených na oblast starých zbraní v České republice. Výstavní prostory Východočeského muzea naplní 400 militarií z oblasti lovectví, vojenství a sběratelství z celkem 35 objektů Národního památkového ústavu. Na čtyři měsíce tak vytvoří jedinečnou reprezentativní sbírku.

Něco takového jsme ještě v Pardubicích neměli. Výstava Poklady zbrojnic ve správě Národního památkového ústavu spojí opravdu ty nejvzácnější artefakty z celé republiky. Vzhledem k náročnosti instalace s její přípravou začneme už o prázdninách," říká ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek. První část bude věnována reprezentativním renesančním sbírkám vysoké aristokracie. Další se zaměří na výzbroj prostých vojáků a důstojníků 17. až 19. století. Samostatný prostor věnuje výstava i lovectví a zbraním z Orientu a Dálného východu.

Rok renesanční šlechty

Návštěvníci budou moci obdivovat například luxusní větrovku vídeňského puškaře Contrinera, šavli husarského pluku Esterházy či naprosto unikátní přilbu – morion z výzbroje stráží saských kurfiřtů. K vidění budou i malované zbroje ze zámku Konopiště, které se svým významem, uceleností a uměleckou hodnotou řadí mezi patrně nevýznamnější na světě.

Výstavu zařadil Národní památkový ústav do letošního Roku renesanční šlechty. Záštitu nad výstavou převzal hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. „Výstava je svým rozsahem skutečně unikátní. Jsem rád, že Východočeské muzeum pokračuje v zajišťování takto významných expozic, které jednoznačně přesahují krajské město. Doufám proto, že se stane součástí nejen výuky dějepisu na základních a středních školách, ale přiláká také návštěvníky z řad široké veřejnosti," uvedl hejtman Martin Netolický.

Výstava je součástí Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) jako projekt Symboly moci či předměty sběratelského zájmu? Zhodnocení a interpretace sbírkových fondů militarií na státních hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu.

 

Zdroj a foto: Východočeské Muzeum v Pardubicích