Nejkrásnější svátky v roce jsou tu, tak ať neskončí požárem…

KRAJ – V neděli 2. prosince začíná advent, který je dobou zklidnění, jež odpovídalo životnímu stylu našich předků, přizpůsobenému dlouhým prosincovým nocím. Advent provází adventní věnec ozdobený čtyřmi svícemi, které odpovídají počtu adventních nedělí, děti otevírají obvykle adventní kalendář. Víme, že advent začíná na 1. neděli adventní, tedy neděli mezi 27. listopadem a 3. prosincem. Konec adventu pak představuje západ slunce Štědrého večera.

Za několik dní tu máme nejkrásnější svátky v roce. Svíčky se tak v mnoha domácnostech rozzáří nejen na již zmiňovaném adventním věnci. Pamatujte, že hořící svíčka je otevřený oheň a jako s takovým by se s ní mělo zacházet. Každý rok dochází během vánočních svátků k požárům od hořících svíček, zejména těch umístěných na adventních věncích. Ty po sobě mnohdy zanechají v obydlích spoušť a lidé při nich někdy utrpí i vážná zranění.

Velkou pozornost věnujte už tomu, jaký adventní věnec máte. Věnec by neměl být vyroben z vysoce hořlavého materiálu – např. pilin, hoblin apod.  Na trhu se již v minulosti objevily adventní věnce, které byly z hlediska vzniku požáru velice nebezpečné, byly totiž vyrobeny ze suchých dřevěných pilin, na nichž byly bez jakýchkoliv podkladových misek přilepené svíčky. Pokud pak svíce dohoří až k základně, může lehce způsobit požár, problém nastane i tehdy, pokud se svíčka ulomí.

požár adventního věnce
« z 2 »

Správně vybírejte i svíčky na věnec.  Klasické svíčky (určené např. do svícnů) nejsou pro adventní věnce příliš vhodné, neboť brzy prohoří a mohou věnec či okolí zapálit. (Existují speciální adventní svíčky ošetřené speciální voskovou vrstvou, které hoří dlouho a vosk nestéká). Pozor například na povrchovou úpravu svíček.

Uvědomte si, že zapálenou svíčku nelze položit kamkoli a na cokoli. V každém případě by svíčka měla být umístěna na stabilní nehořlavé podložce bránící přímému kontaktu hořící svíčky s podkladem (např. chvojím adventního věnce). V této souvislosti stojí za upozornění, že adventní věnce bez ochranných podložek pod svíčkami mohou sloužit jen jako dekorace a v žádném případě bychom je neměli zapalovat. Riziko, že nám věnec vzplane, je velké.

Svíčky umísťujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, rozhodně je nedávejte k oknům do průvanu, blízko záclon, do těsné blízkosti sedaček či jiných textilií, ani na poličku nebo skříň, neboť oheň se rychle přenese na nábytek a zařízení bytu.

Vždy zajistěte, aby měla hořící svíčka stabilitu a nehrozilo její převrácení. Uvědomte si, že věnce jsou po nějaké době již zcela vyschlé a snadno chytnou. Rizikovým faktorem jsou i děti a zvířata, které mohou hořící svíčku převrhnout. Zapálené svíčky, ať již umístěné na adventních věncích nebo jinde, nesmíte nechat během jejich hoření bez dozoru. Zhasněte je vždy, když opouštíte domov nebo jdete spát. Jsou zaznamenány i případy, kdy si majitel bytu odskočil zakouřit na balkón a hořící svíčka mezitím způsobila požár.


A jeden případ z Pardubického kraje na samotný závěr…adventní věnec zapálený ještě na svátek Tří králů způsobil požár…

V sobotu 6. ledna 2018 v 22.35 hodin vyjížděly čtyři jednotky hasičů k požáru novostavby rodinného domu do Brlohu. Jednalo se o požár v jedné místnosti novostavby. Při příjezdu hasičů byli oba majitelé domku mimo objekt. Před příjezdem hasičů se snažil majitel požár uhasit a nadýchal se jedovatých zplodin hoření a musel být prohlédnut lékařem zdravotnické záchranné služby. Požár hasiči dostali pod kontrolu v 22.46 hodin a zcela zlikvidován byl v 22.52 hodin. Hasiči museli nasadit přetlakovou ventilaci, aby odvětrali zakouřené prostory. Požár poškodil i strop místnosti a musel být stržen. Škoda byla předběžně vyčíslena na 400 tisíc korun. Uchránit se podařilo majetek ve výši 2, 3 milionů korun.

Autor: por. Bc. Vendula Horáková, tisková mluvčí HZS Pardubického kraje
Zdroj a foto: HZS Pardubického kraje