Náměstkyně Matoušková předala Cenu za nejlepší diplomovou práci

Pardubice – Pardubický kraj se každoročně podílí na vyhlášení Ceny za vynikající úroveň diplomové práce studentů a studentek Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Letos komise vybrala diplomovou práci studentky magisterského oboru Kamily Augustinové, která se věnovala tématu akutního a plánovaného císařského řezu. Cenu s finančním darem Pardubického kraje autorce osobně předala na slavnostní promoci náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková.

Oceněná diplomová práce se zabývá srovnáním faktorů vztahujících se k akutnímu a plánovanému císařskému řezu. V současné době se jedná o velmi diskutované téma, neboť více než třetina těhotenství v České republice je tímto způsoben ukončována. V teoretické části této práce je stručně popsána historie, indikace, komplikace, ale také celkové provedení tohoto porodnického operačního výkonu. Dále je zde popsána perioperační péče o matku a novorozence. Cílem druhé části této práce bylo průzkumné šetření probíhající ve vybraném zdravotnickém zařízení.

„Jsem ráda, že studentky mají takový vhled do problematiky, kterému zajisté napomáhá i praktická výuka. Nasbírané zkušenosti jsou tak uplatňovány nejen při tvorbě diplomové práce, ale i následně v praxi samotné. Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice úzce spolupracuje s Nemocnicí Pardubického kraje, kde studentky vykonávají praktickou výuku a získávají potřebné dovednosti. Věřím, že pro Pardubickou nemocnici i studentky a studenty je spolupráce vzájemným obohacením a několik z čerstvě odpromovaných specialistů zůstane v oboru právě v jedné z našich nemocnic," uvedla náměstkyně hejtmana Michaela Matoušková zodpovědná za zdravotnictví.

Autor: PhDr. Zuzana Nováková
Zdroj a foto: Pardubický kraj