Na sloučení JIP ve Svitavské nemocnici chce kraj žádat o podporu z evropských fondů…

Svitavy – Jedním z důležitých projektů v oblasti zdravotnictví, na které chce Pardubický kraj žádat prostředky z programu REACT, je úprava zázemí a vytvoření JIP pro chirurgické obory ve Svitavské nemocnici. V rámci přípravy žádosti je projekt rozšiřován o vnitřní vybavení a upravován. Celkové předpokládané náklady jsou necelých 125 milionů korun.

„Naší snahou je maximálně využít možností programu REACT EU a začlenit do projektu co nejvíce způsobilých výdajů tak, abychom minimalizovali potřebu vlastních zdrojů a tím akcelerovali investice do našeho kraje právě v daňově horších časech. REACT je mimořádnou příležitostí jak zainvestovat do velkých staveb v krajském zdravotnictví s tím, že také v případě nemocnice Svitavy nyní nacházíme jistý prostor, jak dostat do evropského financování také moderní vybavení nové jednotky," řekl krajský radní pro evropské fondy a regionální rozvoj Ladislav Valtr.

Investice do Svitavské nemocnice mají podle hejtmana prioritu hned po centrálních příjmech v Pardubicích a Ústí nad Orlicí. „Sloučení JIP v rámci Svitavské nemocnice je součástí generelu rozvoje celého nemocničního areálu a evropské prostředky nám výrazně pomohou rozvolnit ruce pro realizaci dalších etap. V případě tohoto projektu se pohybujeme na 125 milionech s tím, že krajská spoluúčast je přibližně 2,5 milionu korun," řekl hejtman Martin Netolický s tím, že podávání žádostí by mělo být spuštěno 5. května. „Bohužel se znovu jedná o soutěž na rychlost, tedy takzvanou klikací soutěž, kterou jsme si vyzkoušeli již v rámci dopravních staveb IROP. Vzhledem k objemu prostředků, které jsou k dispozici, bychom si dokázali představit důstojnější formu podávání žádostí. Stejně jako v předchozím případě budeme maximálně připraveni," řekl hejtman Netolický.

Předmětem investiční akce je úprava zázemí a vytvoření JIP pro chirurgické obory s částečným využitím společných prostor. „Předpokládáme, že počet lůžek na stávajícím JIP ARO zůstane zachován. Rozšíří se kapacita JIP chirurgických provozů o tři lůžka ve společné hale a jedno lůžko v samostatném boxu ve stávajícím objektu. Dále bude navýšena kapacita JIP pro interní lůžka, a to celkem o tři lůžka," uvedl náměstek hejtmana pro oblast investic Roman Línek. 

V rámci přípravy žádosti o dotaci do ReactEU je projekt rozšiřován o vnitřní vybavení a s tím související navýšení stavebních prací. „Při přípravě a následné realizaci projektu musíme myslet na jednoznačnou nezbytnost udržení minimálního provozu JIP během celého trvání rekonstrukce. I s ohledem na průběh koronavirové nákazy si nemůžeme dovolit zcela uzavřít některá oddělení potenciálně využitelné pro pacienty s koronavirem," uvedla náměstkyně hejtmana zodpovědná za oblast zdravotnictví Michaela Matoušková.

Zdroj a foto: Pardubický kraj