Moderní české sklo ze sbírky Východočeského muzea se představuje v Plzni i Bavorsku…

Pardubice – Moderní česká umělecká tvorba ze skla má stálý ohlas u nás i v zahraničí. Svědčí o tom nejen zápisy návštěvníků z celého světa ve stálé expozici Východočeského muzea v Pardubicích na pardubickém zámku, největší stálé prezentaci tohoto uměleckého fenoménu v České republice. Důkazem jsou i dvě aktuální výstavy – v Západočeském muzeu v Plzni a Waldmuseu v německém Zwieselu.

Velkou výstavu věnovanou sklářskému umění otevře 21. září 2018 kurátor sbírky skla Východočeského muzea Ivo Křen v Západočeském muzeu v Plzni. Její název je lapidární – SKLO, skupina Rubikon a hosté. „Loni v prosinci se veřejnosti znovu otevřely expozice uměleckoprůmyslových sbírek Západočeského muzea v Plzni. Jejich součástí je i množství nádherných ukázek sklářské tvorby minulých staletí. Připravovaná výstava jako by na tento skvělý a světově proslulý historický odkaz navazovala a rozvíjela jej do nových převratných dimenzí, které do sklářské tvorby vnesly umělecké realizace od 2. poloviny 20. století," vysvětlil kurátor Ivo Křen. „Sledování tohoto relativně nového fenoménu a sbírkotvorné práci se Východočeské muzeum v Pardubicích věnuje již více než 50 let. Jeho současná kolekce moderního českého skla patří svojí kvalitou i rozsahem k respektovaným sbírkám u nás i v mezinárodním kontextu," doplnil Křen.

Sklářští výtvarníci ze skupiny Rubikon (Bohumil Eliáš st., Jaroslav Matouš, Jan Exnar, Jaromír Rybák, Marian Volráb a Bohumil Eliáš ml.), která vznikla před 20 lety z iniciativy Ivo Křena, představují výjimečně pestré spektrum poloh umělecké práce se sklem. K nim se přidružili pozvaní hosté skupiny Jiřina Žertová a Vlastimil Beránek – představitelé odlišných generací, ale oba, stejně jako autoři z Rubikonu, náležející k uznávaným českým i světovým osobnostem ateliérového skla. Tavení skla do formy, hutní tvarování, vrstvení a lepení plochého skla, stavování, malba vypalovacími barvami, broušení a rytí, leptání – to je stručný výčet z užívaných technologií a způsobů práce, které jsou uplatněny na vystavených dílech.

Vystaveno bude na 70 exponátů, volná tvorba i návrhy sklářského designu, které budou ukazovat autorský vývoj i současnou podobu tvorby zastoupených autorů. Polovina z vystavených exponátů bude zapůjčena ze sbírky Východočeského muzea v Pardubicích. Skleněné objekty doprovází rovněž soubor snímků, jejichž autorem je přední český fotograf Gabriel Urbánek. Výstava v Západočeském muzeu v Plzni potrvá do 6. ledna 2019.

V.Beránek Aqua I. 2018
« z 6 »

V Bavorsku připomínají výročí let 1918 a 1968

Sklo ze sbírek Východočeského muzea se od srpna prezentuje i v Bavorsku. Na mezinárodní výstavu sklářského umění Mír a svoboda, 1918 – vydobytí – utlačovaní – vysnění – 1968 (Frieden und Freiheit, 1918 – erkämpft, diktiert, erträumt – 1968) ve Waldmuseu v Zwieselu vybral Ivo Křen práce šesti předních českých autorů, které reprezentují výjimečnou bohatost možností moderní umělecké práce se sklem. V kolekci jsou zastoupena i díla z roku 1968, který u nás znamenal významný mezník ve snaze o demokratizaci panujících poměrů v komunistickém režimu.

Čeští výtvarníci patřili od počátku vývoje oboru ateliérového skla k průkopníkům světového dění. „Vystavené exponáty českých umělců sklidily u přítomných zasloužený ohlas a večer po vernisáži probíhal ve znamení mezinárodní výměny názorů a zkušeností mezi zúčastněnými sklářskými výtvarníky z Čech, Německa, Holandska a dalších 11 zemí," prozradil Ivo Křen. „Tisíce návštěvníků přivítala v tomto bavorském městě, které je jedním ze středisek sklářského průmyslu, tradiční „skleněná noc" s prohlídkami expozice muzea, s exkurzemi do provozů sklářských firem, sklářským trhem a s dalšími doprovodnými akcemi," dodal Ivo Křen. Výstava ve Waldmuseu Zwiesel je otevřena do 3. října 2018.

Zdroj a foto: Východočeské muzeum v Pardubicích