Město vyznamenalo další významné osobnosti

Pardubice – Pardubice ocenily další osobnosti, které se významnou měrou podílely nebo nadále podílejí na rozvoji či propagaci města. Pěti osobnostem byla udělena Medaile města Pardubic, dalším dvěma pak Čestné uznání města.

Medaile města Pardubice si z rukou primátora převzali Roman Krmenčík, který jako dlouholetý kapitán, fundraiser a mecenáš významně přispěl k úspěchům extraligového šachového týmu Pardubic, známý aranžér, skladatel a dirigent Vladimír Popelka, ředitel Východočeského muzea Pardubice Tomáš Libánek a ředitel Státního okresního archivu v Pardubicích Ladislav Hloušek.

„Jsem opravdu rád, že jsme se tu konečně mohli sejít v širší společnosti, jelikož v předchozích letech nám slavnostní předávání poněkud zkomplikovala pandemie covidu. Bylo mi ctí vyznamenat ty osobnosti, které se staly pro město nepostradatelné a věnovaly značnou část svého času tomu, aby pomohly městu s rozvojem, ať už v oblasti kultury, vědy či medicíny," pronesl primátor města Jan Nadrchal, který každého z oceněných osobně přivítal během slavnostního aktu ve Společenském sále radnice.

Oceněn za dlouholetou práci byl také Václav Rule, přednosta psychiatrického oddělení pardubické nemocnice, kterému bude ocenění předáno dodatečně. Čestným uznáním města byli oceněni Jan Frolík a Jiří Šindelář, kterým bylo uznání uděleno za zviditelnění města archeologickým průzkumem pernštejnsko-piastovské hrobky v kostele sv. Bartoloměje.

Vlastní ocenění město Pardubice uděluje každoročně na základě návrhů občanů. Nejvyšším, které může udělit, je Čestné občanství města a patří skutečně výjimečným osobnostem. Pardubice jej udělují od roku 1861. Druhým nejvyšším oceněním je Medaile města Pardubic, dalším pak Čestné uznání města Pardubic. Oceněny bývají, na návrhy z řad veřejnosti, osobnosti působící v nejrůznějších sférách činnosti. Vždy jsou to lidé, kteří se svou prací zasloužili o rozvoj a věhlas města a kteří jsou pro Pardubice dlouhodobým přínosem.

Autor: Iveta Koubková
Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic