Město pošle na provoz krajské knihovny více peněz

Pardubice – Pardubičtí zastupitelé na svém posledním jednání posvětili vyšší dotaci na provoz Krajské knihovny v Pardubicích. Město tak pomůže knihovně pokrýt výdaje s provozem, které se zvyšují spolu s rostoucími náklady nejen na energie. 

„Provoz knihovny, kterou sice zřizuje Pardubický kraj, ale využívají ji především občané města, jsme dotovali i dříve, a to částkou 8,5 milionu korun. V souvislosti s rostoucími náklady na energie, a tedy i na provoz knihovny, jsme se rozhodli dotaci navýšit a podpořit tak tuto službu veřejnosti částkou o 850 tisíc korun vyšší, abychom knihovně pomohli pokrýt rostoucí výdaje," informuje náměstkyně primátora zodpovědná za oblast kultury a dotací Jiřina Klčová a dodává, že stejně jako město podporuje tuto krajskou instituci, tak i Pardubický kraj posílá finanční prostředky na provoz Východočeského divadla Pardubice a Komorní filharmonie Pardubice. „Pardubický kraj recipročně na chod těchto kulturních institucí, které jsou svou činností významné pro celý region, poskytuje finanční podporu ve stejné výši 9 350 000 korun," doplňuje náměstkyně. 

Navýšení dotace ze strany města je přitom podmíněno několika věcmi. „Rádi bychom v návaznosti na poskytnutí této navýšené dotace ještě více zkvalitnili služby, které knihovna poskytuje našim občanům. Jednou z podmínek je podpora výtvarné tvorby, spolupráce s dalšími kulturními institucemi na území města i kraje, podpora amatérských umělců a v neposlední řadě také aktivní práce se seniory v projektu SEN SEN. Rozšířen by měl být i knihovní fond včetně přístupu do zahraničních specializovaných databází," vyjmenovává plánované zefektivnění služeb náměstkyně Klčová s tím, že stranou nesmí zůstat ani podpora komunitních činností a aktivit či práce se skupinami ohroženými sociálním vyloučením.

Autor: Iveta Koubková
Zdroj a foto: Magistrát města Pardubic