Město Pardubice zajišťuje unikátní prevenci zrakových vad ve školkách

Pardubice – Město Pardubice se aktivně angažuje v podpoře zdraví a prevence u nejmladších občanů. Téměř 800 000 korunami totiž podpořilo projekt „Mít oči k vidění", který se u dětí zaměřuje na prevenci v oblasti zraku. Dotace schválilo lednové zastupitelstvo.

„Projekt Mít oči k vidění je zaměřený na včasnou zrakovou prevenci u předškolních dětí. Screening však podstupují nejen děti, které nově do školky nastoupí, ale také ty, které jsou v posledním ročníku. Letos tímto preventivním vyšetřením v našich školkách zdarma projde se souhlasem rodičů 2000 dětí. Výhodou je, že se tak děje přímo na půdě školek," přiblížil náměstek primátora zodpovědný za školství a zdravotnictví Jakub Rychtecký s tím, že pro město, které hradí náklady spojené se screeningem, to zajišťuje už od roku 2009 organizace PROZRAK.

Tento typ prevence však mohou využít i děti, které do mateřské školky nechodí, a to v rámci screeningových dnů PROZRAKu, které proběhnou v pardubické nemocnici. V tomto případě se počítá se zhruba 200 dětmi. „Každá koruna investovaná do včasného záchytu zrakových vad u dětí v předškolním věku se vyplatí, protože se daří řadu očních vad odstranit včasnou léčbou a tréninkem zraku na základě následné odborné péče," objasnil Rychtecký. Zastupitelé tomuto projektu schválili dotaci ve výši 498 600 korun. 

Právě kvalitní následná péče je zajištěna ve spolupráci s PROZRAKEM a Pardubickou krajskou nemocnicí. Radnice proto pomohla se vznikem a vybavením Centra integrované péče pro děti s poruchami binokulárního vidění přímo v areálu nemocnice, jejíž roční provoz podporuje dalšími 269 tisíci korunami. Tento projekt už je určený pro děti s poruchami binokulárního vidění a jedná se tedy o následnou péči. „Děti zde mohou využít služeb odborného zdravotnického personálu, tedy ortoptistky a navíc speciálního pedagoga tyflopeda. Ty s nimi pomocí speciálních přístrojů a formou hravých činností provádí „reedukaci" zraku. Výhodou tohoto centra je, že v něm děti intenzivně cvičí tupozraké oko," doplnil Rychtecký. 

Fungováním Centra integrované péče pro děti s poruchami binokulárního vidění se na území města podařilo vytvořit unikátní systém plošné péče o zrak pardubické předškolní populace.

Autor: Kristýna Vlasáková
Zdroj a foto: Magistrát města Pardubice