Město odvolalo ředitelku Mateřské školy Doubek a Lány na Důlku…

Pardubice – Neúnosnou situací v mateřské škole Doubek, kterou od listopadu loňského roku řeší její zřizovatel, tedy město Pardubice, se v tomto týdnu zabývala rada města. Rozhodla o odvolání Mirky Novákové z funkce ředitelky MŠ Doubek Pardubice – Svítkov a Lány na Důlku k 31. březnu 2018.

„Obecně platí, že práce ředitele MŠ nebo ZŠ je velmi náročná. Odvolání ředitele je vždy až poslední možností, jak problémy řešit, ale v tomto případě rada nemohla konat jinak, neboť ze šetření, které v MŠ provedl inspektorát práce a právní oddělení magistrátu, vyplynulo, že ředitelka této školky závažně porušila povinnosti vyplývající z činností, úkolů a pravomocí ředitele," sdělil náměstek primátora pro školství Jakub Rychtecký s tím, že zřizovatel musí pro předškolní vzdělávání dětí zajistit stabilní prostředí.

Podle šetření Inspektorátu práce a právního oddělení magistrátu, které provádělo vlastní šetření s některými bývalými i současnými zaměstnanci, ředitelka školky systematicky porušovala své právní povinnosti, když neodměňovala některé své podřízené v souladu se zákoníkem práce, nevytvářela příznivé pracovní podmínky pro zaměstnance ani pro zvyšování jejich odborné úrovně, nevyhovujícím způsobem řídila a kontrolovala práci podřízených a organizovala práci.

Město se z pozice zřizovatele začalo situací v MŠ Doubek zabývat loni v listopadu poté, co obdrželo řadu stížností od rodičů dětí, které školku navštěvují, ale i některých zaměstnanců školky a následně i petici za odvolání paní ředitelky, pod níž je podepsáno 177 lidí. Důvodem jejich nespokojenosti bylo chování paní ředitelky vůči personálu i některým rodičům a časté personální změny i v průběhu roku. Během roku 2017 ukončilo v MŠ pracovní poměr 12 pedagogických pracovníků, jenom od srpna do prosince roku 2017 ze šesti nově přijatých jich pět již pracovní poměr ukončilo a jeden je ve výpovědní lhůtě. Na časté obměny pedagogického personálu a jeho negativní dopady do chodu školky upozornila i Česká školní inspekce.

Rada města Pardubic vyhlásí konkursní řízení na nového ředitele, do té doby bude pověřen řízením stávající zaměstnanec MŠ.

Zdroj: Magistrát města Pardubic
Foto: ilustrační redakce Pardubice ŽIVĚ