Město hledá projektanta pro Červeňák

Pardubice – Pardubice hledají zpracovatele projektu na revitalizaci přírodního parku Červeňák. Dokumentaci, včetně územního rozhodnutí a stavebního povolení, chce mít město hotovou během příštího roku tak, aby mohlo v roce 2024 začít se samotnou revitalizací.

„Budoucnost a využití tohoto území je předmětem zájmu veřejnosti. Ta se podílela velkou měrou i na tvorbě již schválené podrobné územní studie, z níž bude projekt revitalizace Červeňáku vycházet. Veškeré úpravy v tomto území se budou dělat v souladu s touto studií, tedy s většinovým názorem veřejnosti," řekl náměstek primátora zodpovědný za rozvoj a strategii města Jan Nadrchal.

Odhadujeme, že obnova této přírodní oblasti, kterou město získalo od armády, bude stát kolem 60 milionů korun. Samozřejmě se budeme snažit získat alespoň na část těchto nákladů dotace," dodal náměstek primátora. „Chceme, aby byl zachován přírodní charakter území, aby v těsném sousedství města zůstala volná příroda a aby sloužila k relaxaci, odpočinku i poučení návštěvníků," shrnou záměry města.

Projekt revitalizace území Červeňáku si klade za cíl zlepšení stavu přírodních stanovišť, regulaci a omezování šíření nepůvodních druhů. Jeho součástí je například i práce s vodou, konkrétně například podpora tvorby tůní, coby líhniště vzácných živočichů, kteří se v území vyskytují. Během revitalizace by měl být Červeňák propojen s okolím cyklostezkami a pěšinami, zachovány a začleněny do celého konceptu revitalizace by měly být zachovalé technické prvky, jako mostní pilíře a stávající objekty.

Území bývalého vojenského cvičiště, které město získalo od armády v letech 2017 a 2019 má rozlohu zhruba 19 hektarů.  Oblast kolem řeky je evropsky významnou lokalitou s chráněnými druhy. Město již nechalo opravit první ze dvou mostů, které spolu s pozemky získalo, a zajistilo tak průchodnost Červeňáku pro pěší i cyklisty, dobrovolníci území vyčistili od odpadků a podobně. Začala obnova staré třešňovky a také tůní. "Lokalitu chceme doplnit o vhodný mobiliář, územím by měly vést dvě naučné stezky. Jedna návštěvníky provede různými biotopy a přírodními zajímavostmi Červeňáku, druhá bude odkazovat na vojenskou historii, neboť Červeňák býval cvičištěm zdejších ženistů," doplnil náměstek Nadrchal. 

Autor: Nataša Hradní
Foto ilustrační: redakce Pardubice ŽIVĚ
Zdroj: Magistrát města Pardubic