Město chystá projekt kreativního učení

Pardubice – V Pardubicích vzniká projekt Regionální koordinace kreativního učení pro město, který si klade za cíl rozvíjet kreativní vzdělávání prostřednictvím spolupráce umělců, kreativců, kulturních institucí a škol a zvyšovat tak jejich kompetence. Jen na úvodní setkání dorazilo na 30 aktérů z různých odvětví kulturní a vzdělávací sféry. Odbor školství, kultury a sportu navíc s tímto projektem zažádal o dotaci 1,4 miliónu korun z Národního plánu obnovy. 

„Jedná se o velký projekt, do kterého chceme zapojit co nejvíce osobností a institucí z kulturní a školské oblasti," představila základní vizi náměstkyně primátora pro kulturu Jiřina Klčová s tím, že cílem projektu je rozvíjet kreativní vzdělávání prostřednictvím spolupráce umělců, kreativců, kulturně-vzdělávacích institucí a škol. Zároveň informovala, že město už najalo koordinátorku pro kreativní učení, kterou je Jolana Lažová. Ta má s podobnými projekty zkušenost, neboť spolupracovala se Společností pro kreativitu ve vzdělávání na řadě projektů v Olomouckém kraji a v Praze.

V Pardubicích by měl mít projekt dvě části. Ta první – s názvem pilotní program kreativního vzdělávání – by zahrnovala dvě pardubické školy a celkem čtyři třídy z obou stupňů. V této části projektu se počítá s modelem takzvaného Kreativního partnerství a spoluprací s výše zmíněnou Společností pro kreativu ve vzdělávání (SPKV). Program by fungoval na bázi spolupráce učitele, umělce a konzultanta, přičemž SPKV by zaštítila metodická proškolení všech aktérů. Díky tomuto programu by se děti učily skrz umění, neboť by v rámci vybraného předmětu některé z témat ztvárnily umělecky.

Druhá část projektu se zaměří na propojení kulturních institucí mezi sebou a na jejich propojení se školami, a to formou workshopů, vzájemné inspirace a motivace. Zahrnovat bude pravidelná setkávání edukátorů/kreativců, a to za účelem sdílení zkušeností, řešení problematických oblastí anebo také pro generování nových nápadů. Součástí budou i vzájemné návštěvy, během kterých dojde k prezentaci prostorů nebo edukačních programů. Do této druhé části rovněž spadá série šesti odborných seminářů a inovativních workshopů s předními odborníky a profesionály z různých uměleckých a tvůrčích oblastí. Účast už teď přislíbily osobnosti jako Ilona Mach, lektorka pro divadlo, nebo Radek Horáček, který zprostředkovává umění pro co nejširší veřejnost. 

I přes to, že radnice ještě nemá informace o tom, zda dotaci na tento projekt získá, proběhlo krátce před prázdninami setkání v prostorách pardubického zámku s více než 30 zástupci z oblasti pardubické (ale i mimopardubické) kultury a vzdělávání. „Jsem ráda, že se nám podařilo oslovit tak široké spektrum osobností a institucí. Věřím totiž, že bychom se neměli škatulkovat na my, vy, oni a tak dále, ale naopak bychom měli hledat cestu, jak se spojovat. Protože jako jeden velký tým toho dosáhneme daleko více než jako jednotlivci," vyjmenovala pozitiva spolupráce desítek umělců a institucí vedoucí odboru školství, kultury a sportu Ivana Liedermanová.

O tom, zda město dotaci z Národního fondu obnovy získá, bude jasno na konci července. Radnice je však připravena i na verzi bez dotační podpory. V takovém případě by projekt upustil od pilotního programu kreativního vzdělávání ve školách a zaměřil by se na spolupráci kulturních institucí, mapování jejich potřeb a provázání se školami.

Autor: Kristýna Vlasáková
Zdroj a foto: Magistrát města Pardubice