Lékaři Kardiologického centra AGEL v Pardubicích vyšetřili první pacienty s podporou krátkodobé srdeční podpory Impella

Pardubice – Kardiologické centrum AGEL v Pardubicích má nově k dispozici přístroj krátkodobé srdeční podpory Impella. Krátce po jeho pořízení provedli kardiologové katetrizační výkony s podporou tohoto přístroje dvěma pacientům.

Krátkodobá srdeční podpora je indikována pro koronární angioplastiku s vysokým rizikem úmrtí v případě komplikace výkonu. Typicky se jedná o výkony na poslední průchodné tepně nebo o výkony na kmeni levé koronární tepny," popisuje vedoucí lékař Kardiologického centra AGEL MUDr. Ivo Varvařovský Ph. D. a dále vysvětluje: Pokud by při takovém výkonu vznikl přechodný uzávěr tepny, přístroj Impella je schopen zcela převzít funkci zastaveného srdce a dá tak potřebný čas na opravení komplikace a umožní přežití pacienta. Koronární intervence na těchto tepnách je možné provést i bez přístroje Impella, ale riziko úmrtí v případě komplikace výkonu je vysoké."

S pomocí přístroje krátkodobé srdeční podpory Impella byli před nedávnem vyšetřeni první dva pacienti. „Příběh prvního použití systému Impella v Kardiologickém centru AGEL byl pro mě velmi osobní," popisuje lékař Kardiologického centra AGEL MUDr. Vojtěch Novotný Ph. D.Jednalo se o kolegu lékaře, 91letého bývalého praktického lékaře v dobré celkové kondici, kterého jsem v noci akutně vyšetřoval na katetrizačním sále pro srdeční infarkt," pokračuje. „Nález na věnčitých tepnách byl jednoduše řečeno kritický, kardiochirurgická operace byla nemyslitelná a bez zákroku se zavedením stentů bylo přežití pacienta prakticky vyloučené. Řešení bylo možné odložit, ale maximálně o několik hodin. V průběhu dopoledne se podařilo zorganizovat vše tak, abychom mohli systém Impella poprvé v praxi použít," vysvětluje kardiolog MUDr. Novotný Ph. D. „Krátce před zahájením výkonu se stav pacienta prudce zhoršil a samotný zákrok proběhl obrazně řečeno minutu před dvanáctou. Impella byla zavedena přes tříselnou tepnu do levé srdeční komory a v průběhu opravy věnčitých tepen převedla pacientovo srdce přes kritické chvíle. Zákrok, následné ošetření otvoru v tříselné tepně i péče na JIP proběhly za přispění kolegů i sestřiček bez komplikací a když jsem se po víkendu s panem doktorem setkal již na standardním oddělení, jeho slova vděčnosti a jiskra v jeho očích mě zahřály opravdu až u srdce," těší MUDr. Vojtěch Novotného Ph. D. s tím, že přístrojem krátkodobé srdeční podpory specialisté krátce poté vyšetřili další dva pacienty.

Použití přístroje Impella je spojeno s více invazivním přístupem do cév pacienta – otvor do stehenní tepny je přibližně 5mm. Je potřeba počítat s nutností ošetření otvoru ve stehenní tepně, s potřebou řešit krvácivé komplikace a s prodloužením doby výkonu. Použití přístroje Impella musí být dobře zdůvodněné a jeho přínos musí převažovat nad riziky použití," uzavírá vedoucí lékař Ivo Varvařovský.

Kardiologické centrum AGEL v Pardubicích je superspecializované kardiologické pracoviště, které se nachází v areálu pardubické nemocnice. Je zaměřeno především na diagnostiku a intervenční léčbu ischemické choroby srdeční, diagnostiku získaných i vrozených srdečních vad, diagnostiku ostatních srdečních onemocnění (kardiomyopatie, primární plicní hypertenze), diagnostiku a léčbu poruch srdečního rytmu, implantace kardiostimulátorů a implantabilních kardioverterů-defibrilátorů, srdeční elektrofyziologii, katetrizační radiofrekvenční ablace, následné sledování pacientů po těchto zákrocích.

Autor: Mgr. Adam Knesl
Zdroj a foto: AGEL a.s.